Convocator Adunare Generala, 6 Februarie 2017

ianuarie 21, 2017
ianuarie 21, 2017 admin

                                                                     Nr. 2 din 21.01.2017

CONVOCATOR

În conformitate cu Art.7 din Statutul Asociației Liga Studenților Pintea Viteazul, Consiliul Director

                                                                            CONVOACĂ

Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților Pintea Viteazul, pentru a participa la Sesiunea Ordinară a Adunării Generale, ce va avea loc în data de 06.02.2016, ora. 20:00, în incinta Căminului Nr. 3, str. Victoriei, Nr. 76, sala A.

Ordinea de zi propusă este:

  1. Prezentarea procedurilor in timpul sedintei Adunarii Generale;
  2. Modificari Statut, Act Costitutiv si ROF;
  3. Modificare Statut Membri;
  4. Desfasurarea alegerilor pentru Consiliul Director LSPV pentru mandatul 2016;
  5. Adoptarea strategiei LSPV pe anul 2017-2018;
  6. Diverse;

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire ce va avea loc Marti, 7 februarie, cu începere de la ora 20:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte

Vlad Caniuca