rain
LSPV

Te ține la curent

STUDENȚII DIN BAIA MARE ÎȘI PREMIAZĂ PROFESORII

Studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care îi inspiră, nominalizându-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfășura la Iași în data de 25 mai 2019.

Gala Profesorului Bologna este un proiect național al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care a ajuns la a XII-a ediție. Scopul acestui proiect este să îmbunătățească sistemul de învățământ din România și să răsplătească profesorii care sunt adevărate modele pentru studenți, formând generații prin metode inovative de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de azi.

Prima etapă a proiectului constă în pregătirea studenților evaluatori, care vor evalua profesorii nominalizați de studenții din România. În perioada 28 februarie – 3 martie 2019, au avut loc atelierele de formare ale studenților evaluatori în patru centre universitare: București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca, la care au participat și 5 membri ai Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”.

Studenții evaluatori vor participa la cursurile și seminariile profesorului nominalizat, fără a perturba activitatea normală a orelor. După care, aceștia vor purta discuții cu studenții care participă la cursurile/seminariile/laboratoarele profesorului în cauză. Ulterior, după o documentare suplimentară, studenții evaluatori vor avea o discuție mai amplă cu profesorul nominalizat. Evaluarea se va face pe baza unei metodologii de evaluare complexă și obiectivă prin care se va decide dacă profesorul merită sau nu titlul de Profesor Bologna.

Această distincție este cu atât mai semnificativă, cu cât vine exclusiv din partea studenților – cei care sunt cei mai îndreptățiți să recunoască și să aprecieze performanța didactică a profesorilor lor.

Studenții pot să nominalizeze pe site-ul  www.profitari.ro, cadrele didactice pe care le consideră că merită să primească distincția de Profesor Bologna.

În Centrul Universitar Nord din Baia Mare sunt până în prezent 34 de cadre didactice care au primit distincția de Profesor Bologna.

„Am discutat cu colegii mei despre această experiență și putem să spunem că cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai ca student evaluator este momentul în care îi anunți pe profesorii nominalizați că au fost propuși pentru a primi titlul de Profesor Bologna de către studenții săi. Sentimentul de mândrie și recunoștință care îi cuprinde, atât pe ei cât și pe noi, este superb, li se luminează fața, iar bucuria li se citește pe chip. Noi am avut ocazia să trăim aceste sentimente datorită oportunității oferite de LSPV, și implicit ANOSR. Mulțumim!”  – a spus Andreea Alexandra Terheș, student evaluator.

Orar provizoriu – semestrul II

Dragi studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare, orarul provizoriu pentru semestrul II  a fost publicat: http://www.ubm.ro/orar/grupe.pdf?fbclid=IwAR2eGN7h_Ib9TkX-pjE4hz9rbIyfh5lDJ3Lsa3F6Y-PK5Ixpjy9H6CFi7IM


Studenții Facultății de Litere au posibilitatea să acceseze orarul și de pe site-ul facultății: https://litere.utcluj.ro/files/anunturi/LITERE-orar-18-19-semII-GRUPE.pdf

Deoarece în această perioadă orarul suferă modificări, vă rugăm să-l verificați periodic pentru a fi la curent cu noutățile.

Media ponderată

Dragi colegi,

Ne aflăm la finalul primului semestru și  vă prezentăm câteva informații despre media ponderată.

Media care se ia în considerare la acordarea burselor, la calcularea punctajului de cazare și la realizarea reclasificărilor este media ponderată.

Aceasta se calculează înmulțind nota obținută la fiecare examen cu numărul de credite al disciplinei respective, adunând rezultatele și împărțind la 30 (pentru media semestrială), respectiv 60 (pentru media anuală).

Numerele 30 și 60 reprezintă numărul total de credite aferent disciplinelor obligatorii și opționale într-un semestru, respectiv într-un an universitar.

Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se acordă  studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu, după atribuirea burselor de performanţă academică şi sociale, în ordinea descrescătoare a mediei (nu mai puţin de 7,00) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.

Bursele de performanță academică, de merit și cele sociale se acordă pentru o perioadă de 6 luni, în felul următor:

-în  perioada 1 octombrie – 31 martie  pentru rezultatele la învățătură aferente anului universitar precedent;

-în perioada 1 aprilie – 30 septembrie pentru rezultatele la învățătură aferente semestrului I al anului universitar curent

Conform Articolului 13, alinatul 5 din Regulamentul de burse – UTCN, în cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie ponderată, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultății.

Dacă o materie este restantă (adică s-a obținut o notă mai mică decât 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0, indiferent de nota obținută.

Mai jos se regăsește un exemplu de calculare al mediei ponderate:

Materia Nota obținută Număr credite Număr puncte credit
Materie 1 10 6 60
Materie 2 8 5 40
Materie 3 4 9 0
Materie 4 9 10 90
Educație Fizică și Sport admis 2 20

Media ponderată (semestrială) = (60+40+0+90)/(6+5+9+10) = 190/30 = 6,33

 

Pentru mai multe informații puteți accesa Regulamentul de burse!

Planificările restanțelor și măririlor de notă

Dragi colegi,

 

Planificările restanțelor și măririlor de note aferentă  semestrului I, se pot accesa de pe următoarele link-uri:

 

 

Cererile pentru mărirea notelor se depun la secretariatul facultății, astfel:

 • Litere: până în 14 februarie;
 • Științe și Inginerie: până în 13 februarie.

Conform Regulamentului ECTS art. 7.15 aveți dreptul la 4 măriri pe an – 2 măriri gratuite și 2 măriri cu taxă.

 

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” are un nou birou de conducere

Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul” – LSPV are nouă echipă care va prelua, în următorii doi ani, frâiele reprezentării studențești din Baia Mare.  

 

Joi, 7 februarie, membrii Adunării Generală a Ligii Studenților “Pintea Viteazul” și-au exprimat votul și au ales un nou Birou de Conducere pentru organizație. Mandatul va dura doi ani, timp în care vor fi responsabili de activitatea organizației, care constă în principal în reprezentarea drepturilor și intereselor studenților din Baia Mare la nivel local și național, dar și implementarea de proiecte care să ofere tinerilor oportunități de dezvoltare profesională și personală.

 

Cei 7 tineri studenți care au preluat conducerea sunt entuziaști și motivați să asigure continuitate în munca depusă până acum de către organizație.

 

Structura noului de Birou de Conducere este următoarea:

 

 • Președinte – Daiana Ioana Criste
 • Secretar General – Andrei Buda
 • Vicepreședinte Educațional – Andreea Alexandra Terheș
 • Vicepreședinte HR – Antonia-Gabriela Nyisztor
 • Vicepreședinte IT- Călin Terheș
 • Vicepreședinte Proiecte – Dumitru Pop
 • Vicepreședinte Fundraising – Paul Ciulean

Rolul Ligii Studenților „Pintea Viteazul” este unul foarte important pentru studenții din Baia Mare, organizația reprezentând drepturile și interesele studenților și militând pentru respectarea acestora, dar și pentru întreaga comunitate, deoarece desfășoară numeroase proiecte pentru studenți, dar și tineri care răspund nevoilor reale ale lor . Sperăm să dovedim încrederea pe care am primit-o astăzi din partea Adunării Generale și suntem motivați să muncim și mai mult în cadrul organizației.” – Daiana Ioana Criste – Președintele Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”.

 

„Ne-am asumat un rol important și suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem, dar suntem încrezători în competențele dezvoltate cu ocazia zecilor de proiecte la care am participat și în care ne-am implicat ca organizatori. În cei aproape 14 ani de la înființare, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a militat pentru binele a zeci de mii de studenți, suntem onorați să ducem tradiția mai departe și vom continua să reprezentăm studenții și tinerii, și să le oferim oportunități de dezvoltare. Suntem entuziasmați și motivați pentru a duce mandatul la bun sfârșit și pentru a menține organizația pe același trend ascendent.” – Andrei Buda, Secretar General al Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”

APEL CANDIDATURI – CONSILIUL DIRECTOR LSPV

Având în vedere că mandatul actualului Consiliu Director se încheie, deschidem apelul pentru toate funcțiile din Consiliul Director LSPV, după cum urmează:

 • Președinte
 • Secretar General
 • Vicepreședinte Educațional
 • Vicepreședinte HR
 • Vicepreședinte IT&Imagine
 • Vicepreședinte Proiecte
 • Vicepreședinte Fundraising

Candidaturile vor cuprinde:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Curriculum Vitae

Candidaturile vor fi depuse la adresa [email protected] până cel târziu la data de 3.02.2019, ora 23:59. La primirea fiecărei candidaturi, secretariatul LSPV va emite un număr de înregistrare pe care îl veți primi în cel mult 24 de ore.

Alegerile pentru toate funcțiile din Consiliul Director LSPV vor avea loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare din data de 7.02.2019, ora 19:00 în incinta Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr. 76, Amfiteatrul A59.