rain
LSPV

Te ține la curent

Orar provizoriu

Dragi studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare, orarul provizoriu pentru semestrul I a fost publicat: 

Deoarece în această perioadă orarul suferă modificări, vă rugăm să-l verificați periodic pentru a fi la curent cu noutățile!

Orarul pe facultăți: 

Facultatea de Științe

Facultatea de Litere

Facultate de Inginerie

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție! 

Mult succes!

BENEFICIARII CĂMINELOR STUDENȚEȘTI

Dragi colegi, listele cu beneficiarii căminelor studențești se pot accesa de pe următorul link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OiAGVhCneI62YYpPnsje2laCaB0rSpRP

*Studenții sunt rugați să respecte orele de pe programare!

Lista cu documentele necesare pentru cazare este următoarea:

 1. Buletin în original și copie xerox sau procură notarială;
 2. 4 fotografii tip buletin (3 necesare pentru contractul de închiriere, iar ultima pentru legitimația de cămin);
 3. Aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetele medicale existente în cadrul UTC-N;
 4. Copie după certificatul de naștere.

Datele de contact pentru cămine din CUNBM sunt:

C1: [email protected]

C2: [email protected]

C3: [email protected]

Studenții care beneficiază de reducere la cazare sunt studenții aflați în una din următoarele situații:

 1. Studenții cu părinți ce sunt cadre didactice;
 2. Studenți orfani de ambii părinți;
 3. Studenți proveniți din plasament;
 4. Studenți orfani de un părinte;
 5. Studenții care beneficiază de reducere de 5 %, 15% sau 25 % (venit mic/membru de familie), trebuie să atașeze acte doveditoare situației datorită căreia beneficiază de reducere.

Mai multe detalii despre procesul de cazare și funcționare a căminelor studențești, sunt prezentate în atașamentul următor: 

De asemenea, studenții au posibilitatea să opteze pentru serviciul restaurantului universitar care se va realiza, începând din acest an universitar, și pe bază de cartelă. O altă noutate are în vedere funcția de comandare a meniului cu o zi înainte. Mai multe detalii vor fi prezentate într-un material ulterior!

Pentru orice nelămurire, contactați-ne cu încredere!

Admitere-Facultatea de Științe

Din data de 6 iulie, începe perioada de admitere online la Facultatea de Științe din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 6 – 14, iar aceasta se va face online, accesând: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-stiinte

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie

Confirmarea statutului de admis:

 • Etapa I: 17 – 19 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 19 iulie
 • Etapa II: 20 -21 iulie
 • Afișare rezultate finale: 21 iulie 

Domeniile și specializările disponibile la nivel de LICENȚĂ:

 • ADMINISTRAREA AFACERILOR – specializare Economia Firmei – ZI
 • BIOLOGIE – specializare Biologie – ZI
 • CHIMIE – specializare Chimie / Chimie Medicală – ZI
 • CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ – specializare Informatică Economică – ZI
 • INFORMATICĂ – specializare Informatică – ZI
 • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE – specializare Controlul și Expertiza Produselor Alimentare / Ingineria Produselor Alimentare – ZI
 • MANAGEMENT – specializare Management – ZI / IFR
 • MATEMATICĂ – specializare Matematică / Matematică Informatică – ZI

Medii de admitere din sesiunea Iulie 2019:

PROGRAMUL DE STUDII BUGETMin                MaxTAXĂMin                Max
Economia Firmei (EFI)     9,09                  9,846,10                  8,91
Biologie (BIO)6,10                 9,71 6,80                6,80
Chimie (CHI)7,77                 9,69 6,74                9,81
Chimie Medicală ()

Informatică Economică (IE)8,85                 9,88  6,61                8,67
Informatică (INF)8,02                 9,90    6,62                 8,44
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare (CEPA)

Ingineria Produselor Alimentare (IPA)6,23                 9,37                      –
Management (MG)8,81                 9,90  6,23                 9,57
Management (IFR)                   –    6,20                 9,48
Matematică (M)

Matematică Informatică (MI)7,66                 9,72    7,74                 9,76

Cifrele  de școlarizare pentru admiterea Iulie 2020
FACULTATEADOMENIULBUGETRomâni de pretutindeni repartizare 2020- 2021
Cu bursă         Fără bursă
TAXA

Administrarea Afacerilor 15
70

Biologie 25
10

Chimie 15
35

Cibernetică, statistică și informatică economică 22                        1                           20
ȘtiințeInformatică 26         125

Ingineria Produselor Alimentare 44
20

Management14
60

Management IFR

75

Matematică 16
15

TOTAL FACULTATE 177         1                          1330

Domeniile și specializările disponibile la nivel de MASTER:

 • MATEMATICĂ – specializare Matematică Didactică (MD)
 • INFORMATICĂ – specializare Informatică și Inginerie Software (IS)
 • CHIMIE – specializare Chimie Didactică (CD) / Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor (MAUCCMP)
 • BIOLOGIE – specializare Biochimie Aplicată (BA)
 • MANAGEMENT – specializare Managementul Proiectelor Europene (MPE)
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR – specializare Managementul Afacerilor (MA)
 • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE – specializare Știința și Siguranța alimentului (SSA)

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici:https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-stiinte/ Pentru mai multe informații accesați: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-stiinte/

Admitere-Facultatea de Inginerie

Din data de 6 iulie, începe perioada de admitere online la Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 6 – 14, iar aceasta se va face online, accesând: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie

Confirmarea statutului de admis:

 • Etapa I: 17 – 19 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 19 iulie
 • Etapa II: 20 -21 iulie
 • Afișare rezultate finale: 21 iulie 

Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor
Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARELOCURI LABUGETLOCURITAXĂROMÂNI DE
PRETUTINDENICU BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENIFĂRĂ BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENITAXĂ ÎN LEI
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEIBaia-Mare262011
INGINERIE ELECTRICĂBaia-Mare2510
INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALEBaia-Mare2510
INGINERIE ENERGETICĂBaia-Mare2510
INGINERIE INDUSTRIALĂBaia-Mare27101
INGINERIE ȘI MANAGEMENTBaia-Mare2710
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂBaia-Mare251
INGINERIA MATERIALELORBaia-Mare282
INGINERIA MEDIULUIBaia-Mare2810
TOTAL LOCURI FACULTATE2368312
Medii de admitere din sesiunea Iulie 2019:

PROGRAMUL DE STUDII                    BUGET                                      TAXĂ                                                                                                  Min.          Max.                        Min.             Max.  Inginerie Industriala (TCM)             6.10           8.66                         6.78            9.88

  Inginerie Mecanica (EPI)                   –                –                              –                     –

 Inginerie Electrica (EM)                   6.31         8.93                          6.00            8.91

 Inginerie Energetica (ISEE)               6.01         9.16                         6.26            8.76

Inginerie si Management (IEDM)       6.35          9.50                        6.00             8.9

Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)                                6.27         8.72                       5.70             7.79

Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)                          6.56          8.36                      6.04             8.17

Mine, Petrol si Gaze (IM)                   6.05           8.95                       –                    –

Ingineria Materialelor (IPM)                  –                –                          –                 –

Ingineria Mediului (IVD, IPMI)           6.08          9.22                      6.51            6.51

Mecatronica si Robotica                    6.03         8.28                      6.71              6.71

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici:https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie/ Pentru mai multe informații accesați: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie/

Admitere-Facultatea de Litere

Din data de 6 iulie, începe perioada de admitere online la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 6 – 14, iar aceasta se va face online, accesând: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-litere

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie

Confirmarea statutului de admis:

 • Etapa I: 17 – 19 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 19 iulie
 • Etapa II: 20 -21 iulie
 • Afișare rezultate finale: 21 iulie 
Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARELOCURI LA BUGETLOCURI TAXĂROMÂNI DE
PRETUTINDENI CU BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENI FĂRĂ BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENI TAXĂ ÎN LEI
ARTE VIZUALEBaia-Mare157
ASISTENȚĂ SOCIALĂBaia-Mare1483
FILOSOFIEBaia-Mare1411
LIMBĂ ȘI LITERATURĂBaia-Mare4654
LIMBI MODERNE APLICATEBaia-Mare17281
STUDII CULTURALEBaia-Mare1691
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRIIBaia-Mare2350
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEIBaia-Mare1050
TEOLOGIEBaia-Mare2010
TOTAL LOCURI FACULTATE17530211

Medii admitere din 2019

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-litere/

Pentru mai multe informații accesați: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-litere/

Pentru nelămuriri, contactați-ne cu încredere!

Mult succes!

Verificarea lucrării de finalizare a studiilor

Dragi colegi din an terminal,

având în vedere că nu mai este foarte mult timp până la susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, revenim cu următoarele precizări: 

Lucrările de finalizare a studiilor se vor trimite secretarilor de comisii până în data de 6 iulie 2020, pentru a fi scanate cu programul de antiplagiat al universității care va genera un raport. Pe baza acelui raport, studenții vor putea să se înscrie online la examenul de finalizare a studiilor!

Precizări: 1. Lucrările încărcate pe platformă nu se vor mai depune și fizic!  2. Pot să existe particularități de la o comisie la alta, din acest motiv, vă sfătuim să luați legătura cu coordonatorii lucrărilor pentru a lămuri orice aspect pe care nu sunteți siguri.

Listele cu secretarii de comisii de pe fiecare facultate sunt în următoarele link-uri

Facultatea de Științe

Facultatea de Litere

Facultate de Inginerie

Calendarul pentru finalizarea studiilor poate fi accesat de pe site-urile facultăților!

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție! 

Mult succes!