Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” este membră a Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret (FONT) din Maramureș.

Scopul Federației este de a reprezenta interesele organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret din Maramureș în relația cu alte structuri neguvernamentale, mediul privat, instituțiile statului, comunitate și beneficiari.

Obiectivele:

(1) Crearea unui organism profesional al organizațiilor neguvernamentale (denumite în continuare ONG-uri) din sectorul de și pentru Tineret dar si organizațiile neguvernamentale care au ca beneficiari tinerii cu vârsta cuprinsa între 14 si 35 de ani, din județul Maramureș;

(2) Ridicarea standardelor și a calității activității în domeniul de și pentru tineret cât și a instituțiilor cu care organizațiile de și pentru tineret lucrează și asigurarea că aceste standarde sunt în concordanță cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene;

(3) Crearea, implementarea și perfectarea de standarde în domeniul de și pentru tineret, inclusiv a unui Cod Etic referitor la modul de operare a ONG-urilor din sectorul de și pentru Tineret din România;

(4) Recomandarea ca parteneri de bună calitate ai ONG-urilor, atât Guvernului și organelor administrației locale, cat și donatorilor;

(5) Editarea și difuzarea unor publicații proprii;

(6) Realizarea unui lobby susținut, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, propuneri cu caracter punctual în legătura cu probleme de natura socială pentru a ajuta persoanele vulnerabile pe lângă autoritățile române competente, donatori, organisme și instituții internaționale, în condițiile legii.

(7) Organizarea de simpozioane, conferințe, mese rotunde, cu participare internă și internațională;

(8) Acordarea de consultanță pentru public și pentru autorități în legătură cu dezvoltarea și implementarea de acte normative din domeniul de tineret, politici publice si strategii de tineret în Romania;

(9) Crearea cadrului necesar pentru exprimarea ideilor și a experienței intre ONG-uri;

(10) Dezvoltarea unui fond de cunoștințe în legătură cu practica de cea mai buna calitate în domeniul de și pentru tineret din Romania;

(11) Colaborarea cu alte federații, fundații, asociații, instituții publice și private, din România și din străinătate pentru realizarea de activități comune, conform scopului Federației.

Site: http://www.fontmm.org/