Principalele situații în care LSPV colectează date personale sunt:

  • formulare de înscriere la proiecte, activități sau în parteneriate cu LSPV;
  • formulare de înscriere pentru activitatea de voluntariat în cadrul LSPV;
  • date de contact pentru newslettere/invitații/noutăți/notificări;
  • fotografii efectuate la proiecte sau activități LSPV sau în parteneriat cu LSPV.

Principalele date personale solicitate sunt numele, prenumele, vârsta, adresă de e-mail, număr de telefon. În cazul solicitării altor date personale, se justifică motivul în cadrul solicitării.

Obținerea datelor

LSPV procesează datele direct obținute de la persoane în cauză și exclusiv prin acordul acesteia. LSPV nu preia/cumpără/vinde date de la/către terțe părți. Datele sunt colectate în baza: acordului exprimat de tine, realizarea misiunii federației, obligații legale sau contractuale.

Stocarea datelor

Pentru stocarea datelor folosim următoarele servicii: Google Apps / Drive, Typeform și 123FormBuilder. Stocarea datelor se face strict în scopul pentru care am primit acordul de colectare, iar accesul la acestea este oferit doar către persoanele care au sarcini directe în atingerea acelui scop.

În urma consumării obiectului (ex. încheierea evenimentului pentru care au fost colectate datele), accesul la acestea se restricționează prin parolă, în continuare având acces doar reprezentantul legal al federației, dacă nu există dorința persoanei în cauză de a elimina datele din sistem.

Datele pot fi stocate și în format fizic în cazul situațiilor reglementate legal (deconturi, contracte etc.).

Drepturile tale

  • Solicitarea modificării, portării sau eliminării datelor furnizate.
  • Solicitarea informării privind datele personale proprii deținute de către LSPV.

LSPV se obligă

  • Să respecte politica GDPR a Uniunii Europene, folosind exclusiv servicii de colectare/stocare/procesare date care respectă legislația europeană;
  • Să nu utilizeze datele furnizate în alte scopuri decât cele exprimate la colectare;
  • Să nu ofere/cumpere/vândă date personale de la/către părți terțe;
  • Să opereze modificările solicitate în cel mai scurt timp posibil de la solicitare.