Indiferent de afacerea pe care o ai deja sau pe care vrei s-o incepi, planul afacerii sau planificarea afacerii este primul lucru cu care ar trebui sa pleci la drum.Vei spune poate “dar eu am o mica afacere pe care o administrez singur in totalitate, nu am nevoie de niciun plan”. Ei bine, daca vrei sa depasesti acest stadiu de “mica afacere” in care probabil muncesti pe branci pentru un venit mediocru, atunci ai nevoie de un plan al afacerii. Un dicton englezesc spune ca daca nu ti-ai facut niciun plan, atunci ti-ai planificat esecul. Rolul unui plan al afacerii este acela de a deveni un ghid care sa te conduca prin jungla lumii financiare catre telul pe care ti l-ai stabilit. Cand vezi ca te departezi de obiectivele alese, te intorci la plan, vezi unde este gresala si astfel o poti indrepta. Fara aceasta harta a afacerii tale iti va fi greu sa ai o viziune de ansamblu iar acolo unde nu exista suficienta claritate acest lucru se reflecta negativ asupra venitului generat de afacerea respectiva. Facand o comparatie plastica, as putea spune ca diferenta dintre o afacere conceputa in jurul unui plan si o afacere facuta “dupa ureche” este similara cu diferenta dintre un alpinist ce pleaca pe munte insotit de un echipament optim, alaturi de un ghid experimentat, si un turist iresponsabil care pleaca pe munte in pantofi, la costum si de unul singur. Planul de afaceri este un instrument deosebit de importantpentru orice intreprinzator care construieste o afacere,rolul sau fiind nu doar acela de a convinge ca respective afacere e viabila ci si acela de a ghida intreprinzatorul de la primii pasi facuti pe taramul afacerilor neexistand Acum ca am vazut cat de important este pentru o afacere sa bemeficieze de un plan, sa mergem mai departe si sa vedem cum se intocmeste un plan. Inainte de a incepe trebuie spus ca exista mai multe tipuri de plan : plan de urgenta, plan pe termen scurt, plan pe termen mediu, pe termen lung, etc. O afacere poate beneficia de mai multe tipuri de plan in acelasi timp neexistand,un,,plan standard”In general tipul planului este dat de obiectivul lui. Obiectivul sau telul planului este piesa centrala in jurul careia se intocmeste planul unei afaceri. Iata mai jos principalele componente ale unui plan de afaceri:

1. Obicetivul urmarit (ce anume doresti de la afacerea respectiva)

2.Reteta, sistemul sau modalitatea care te vor ajuta sa atingi obiectivul (ce vei face pentru a-ti atinge obiectivul propus)

3. Resursele necesare

4.Obstacolele (reale sau ipotetice) care te impiedica sau te-ar putea impiedica in realizarea obiectivului tau

5. Modul in care vei rezolva problemele de la punctul 3

Etapele infiintarii unui SRL Pentru a forma o societate comerciala se pot asocia persoane fizice si/sau personae juridice romane sau straine. Numarul minim de actionari ai unei societati comerciale este 2, iar numarul maxim este 50. Exceptie de la aceasta regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli:

1. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata;

2. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana. Societatea cu raspundere limitata se constituie sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege. Actul constitutiv al unei societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde:

• numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice;

• forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

• obiectul de activitate al societatii *, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

• capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

• asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

• partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

• sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

• durata societatii;

• modul de dizolvare si de lichidare a societatii. * Obiectul de activitate al unei societati comerciale se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate ti a obiectelor secundare de activitate La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.

• capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se formeaza prin aportul asociatilor, nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei

Pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt necesare urmatoarele acte:

-Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus doua copii Xerox

-O copie dupa actul de proprietate si copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii

Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu

-Dovada privind disponibilitatea firmei.

-Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor -Dovada efectuarii varsamintelor privind capitalul social

-Actul constitutiv al societatii

-Taxa notariala pentru autentificare act constitutive

-Specimene legalizate de semnaturi pentru administratori

-Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori

-Cazierele fiscale ale viitorilor asociati – se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (dureaza 5 zile lucratoare)

-Cerere tip inmatriculare completata si semnata de administratori sau oricare dintre asociati -Cerere tip pentru depunere specimene de semnatura – completata de administrator -Chitanta taxa judiciara de timbru -Timbrele fiscale si judiciare -Taxa la Registrul Comertului -Taxa de publicare in Monitorul Oficial SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI LA BUGETUL DE STAT PE CARE LE PLATESTE O SOCIETATE COMERCIALA IN ROMANIA Impozitele si taxele platite de contribuabili persoane fizice sau juridice sunt impartite in doua categorii, dupa cum urmeaza: A. IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN CODUL FISCAL B. IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN LEGI ORGANICE

A. IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN CODUL FISCAL Incepand cu anul 2003, taxele si impozitele la bugetul de stat si la bugetele locale sunt stabilite printr-un singur act normative (Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal ). Codul Fiscal (denumit in continuare CF) stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Codul fiscal cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe si de asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri. Impozitele si taxele reglementate prin CF sunt urmatoarele: I. Impozite si taxe platite de companii a) impozitul pe profit b) impozitul pe reprezentante; c) taxa pe valoarea adaugata; d) accizele; e) impozitele si taxele locale; f) impozit pe veniturile din dividende. II. Impozite si taxe retinute de la angajati si virate in conturile de destinatie de catre companie: a) impozitul pe venit; In randurile de mai jos voi face o prezentare succinta a celor mai importante impozite si taxe I.a) . Impozitul pe profit Sunt obligate la plata impozitului pe profit, urmatorii contribuabili:

a)persoanele juridice romane;

b)persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c)persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

d)persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

e)persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

Cota de impozitare este de 16% si se aplica la diferenta dintre total venituri impozabile si total cheltuieli deductibile fiscal. In categoria cheltuielilor nedeductibile fiscal sau cu deductibilitate limitata se incadreaza urmatoarele:

• cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate,

• cheltuielile de protocol,

• cheltuielile de reclama si publicitate in anumite,

• cheltuielile de sponsorizare in anumite,

• penalitatile si amenzile aplicate de catre institutiile statului,

• suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

• cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate,

• orice cheltuiala care in spiritul Codului Fiscal nu este generatoare de venit.

Calculul impozitului pe profit se efectueaza trimestrial. Inregistrarea modului de calcul se face in “Registrul de evidenta fiscala”, care este intocmit si tinut de catre conducatorul departamentului financiar-contabil ( in speta Directorul Economic sau Contabilul Sef ). Pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza calculul, impozitul pe profit trebuie declarat catre Administratia Finantelor Publice in baza declaratiei decont nr. 100. Termenul limita pentru efectuarea platii este tot de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. La incheierea anului fiscal, care este de fapt identic cu anul calendaristic, societatile comerciale sunt obligate sa calculeze, sa regularizeze, sa raporteze (se depune la organul fiscal din raza caruia isi desfasoara activitatea societatea comerciala declaratia nr. 101 ) si sa efectueze plata impozitului pe profit pana la data de 15 aprilie a anului urmator. I.c) . Taxa pe valoare adaugata Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului. Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. Cota standard de impozitare este de 19% si se aplica pentru toate operatiunile pentru care nu se acorda scutire sau nu sunt incluse in sfera de aplicare a cotei reduse de 9%. Activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute de Codul Fiscal;

e) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania;

f) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania pentru:

• o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogare, care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau cele cu privire la vanzarile la distanta;

• o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;

• o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila. In cadrul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata sunt incluse in conformitate cu prevederile art. 143 din Codul Fiscal:

• livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii Europene de furnizor sau alta persoana in contul sau;

• livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricarui alt mijloc de transport de uz privat.

• prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului;

• prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia;

• livrarile de aur catre Banca Nationala a Romaniei; Toate societatile comerciale care desfasoara activitati comerciale taxabile sunt obligate sa intocmeasca lunar jurnalul de cumparari si de vanzari. Pe baza acestor doua jurnale societatea comerciala este obligate sa intocmeasca si sa depuna la Administratia Finantelor Publice locala lunar sau trimestrial ( in cazul in care in anul anterior anului de raportare cifra de afaceri a fost mai mica de 100.000 euro ) decontul numarul 300 pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care se face raportarea. Plata TVA-ului lunar sau trimestrial se face pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care s-a intocmit decontul 300. In cazul in care societatea comerciala este indreptatita la recuperarea TVA-ului lunar sau trimestrial, acesta este restituit in termen de maxim 45 de zile de la data depunerii decontului 300, dar numai dupa efectuarea unui control de catre departamentelor specializate ale Administratiei Finantelor Publice locale. I.e) . Impozitele si taxele locale Impozitele si taxele locale, asa cum sunt ele clasificate conform art. 248 din Codul Fiscal sunt:

• impozitul pe cladiri; • impozitul pe teren;

• impozitul pe mijloacele de transport;

• taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

• taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

• impozitul pe spectacole;

• taxa hoteliera;

• taxe speciale;

• alte taxe locale.

Impozitul pe cladiri Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridical aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusive si se aplica asupra valorii de inventar a imobilului. Plata impozitului se efectueaza semestrial pana la data de 31 martie ( pentru semestrul I ) respectiv 30 septembrie (pentru semestrul al doilea ). Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. Impozitul pe teren Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual. Impozitul pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. Plata impozitului se efectueaza semestrial pana la data de 31 martie ( pentru semestrul I ) respectiv 30 septembrie (pentru semestrul al doilea ). Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. Impozitul pe mijloacele de transport Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. Impozitul pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Plata impozitului se efectueaza semestrial pana la data de 31 martie ( pentru semestrul I ) respectiv 30 septembrie (pentru semestrul al doilea ). I.f) . Impozitul pe veniturile din investitii ( dividende, dobanzi si altele ) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata.

In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Veniturile sub forma de dobanzi pentru:

• depozitele la termen constituite,

• instrumentele de economisire dobandite,

• contractele civile incheiate, se impun cu o cota de 16% din suma acestora.

Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile. Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori. II.a) . Impozitul pe venit Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente,; b) venituri din salarii; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor; d) venituri din investitii; e) venituri din pensii; f) venituri din activitati agricole; g) venituri din premii si din jocuri de noroc; h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Din punctul de vedere al unei societati comerciale este important de cunoscut si aplicat impozitul pe venit aplicat asupra veniturilor din salarii. Fac aceasta precizare deoarece obligativitatea retinerii, raportarii si virarii impozitului revine angajatorului si nu salariatului. Pentru toate celelalte categorii de venituri supuse impozitului pe venit, obligativiattea platii si raportarii revine persoanelor fizice. Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil. Venitul impozabil este determinat ca si diferenta dintre venitul brut realizat de salariat si contributiile la fondurile de pensii, sanatate si somaj. Lunar, angajatorul este obligat sa efectueze calculul salarului net pentru fiecare angajat in parte si sa efectueze pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care se efectueaza raportarea plata impozitului pe veniturile din salarii. De asemenea, in fiecare luna totalul impozitului pe veniturile salariale se raporteaza catre Administratia Finantelor Publice locale in baza Declaratiei Decont nr. 100. In sarcina angajatorului intra si intocmirea si raportarea anuala pana la data de 28 februarie anul urmator celui pentru care se face raportarea a fiselor fiscale intocmite pentru veniturile obtinute de fiecare salariat in parte.

 

B.IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN LEGI ORGANICE Aceste impozite sunt calculate, retinute si virate de catre angajatori in fondurile speciale. In aceasta categorie intra urmatoarele contributii: • contributiile la fondurile sociale de sanatate datorate de catre angajator si salariati (reglementata prin Legea nr. 95/2006 ) Acest tip de contributie garanteaza angajatului, care prin efectul legii devine asigurat in sistemul public de sanatate dreptul la anumite servicii medicale gratuite. Angajatorul este obligat prin lege sa retina o contributie de 6,5% din salarul brut a angajatului si sa o vireze la Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate administrat de Casa Judeteana de Sanatate. Angajatorul este de asemenea obligate la plata unei contributii egale cu 5,5% din totalul fondului de salarii la acelasi fond de asigurari sociale de sanatate. Suplimentar, angajatorul este obligat si la plata unei contributii lunare egale cu 0,25% din totalul salariilor brute lunare, care are ca destinatie acoperirea la nivel national a indemnizatiilor de boala suportate din bugetul Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate. Plata acestor contributii se face lunar, pana in data de 25 a lunii urmatoare pentru care se efectueaza plata. • contributiile la fondurile sociale de stat datorate de catre angajator si salariati (reglementate prin Legea nr. 19/ 2000 ). Aceasta contributie garanteaza angajatilor obtinerea unei pensii in momentul indeplinirii varstei de pensionare. Colectarea acestei contributii asigura fondurile necesare sistemului public de pensii. Angajatorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar o cota egala cu 9,5% din salarul brut al fiecarui angajat Firma este obligate de asemenea la calcularea si plata lunara a unei contributii egale cu 19,75% din fondul de salarii brut. Pentru asigurarea fondurilor necesare la nivel national in scopul acoperirii indemnizatiilor de incapacitate temporara de munca, angajatorul este obligat si la plata unei contributii cuprinse intre 0,5 – 4,0% din fondul brut de salarii Plata acestor contributii se face lunar, pana in data de 25 a lunii urmatoare pentru care se efectueaza plata. • contributiile la fondul de somaj datorate de catre angajator si salariati ( reglementate prin Legea nr. 76/2002 ) Aceasta contributie garanteaza angajatilor obtinerea unei indemnizatii de somaj in cazul in care din cause independente de vointa salariatului acestuia I se desface contractul de munca. Angajatorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar o cota egala cu 0,5% din salarul brut al fiecarui angajat Firma este obligate de asemenea la calcularea si plata lunara a unei contributii egale cu 1,00% din fondul de salarii brut. Suplimentar, angajatorul este obligat si la plata unei contributii egale cu 0,25% din fondul brut de salarii in fondul de garantare al salariilor administrat de Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca. Acest fond a fost constituit pentru acoperirea platii salariilor restante pentru firmele care intra in procedura de faliment. Plata acestor contributii se face lunar, pana in data de 25 a lunii urmatoare pentru care se efectueaza plata. • contributia la Inspectoratul territorial de munca ( reglementata prin Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 ) Aceasta taxa este platita exclusiv de catre angajator pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca si este in cuantum de 0,75% si se aplica asupra fondului brut de salarii. In cazul in care societatea pastreaza si completeaza carnetele de munca la sediul ei, contributia lunara este de 0,25%. Ca si o imagine de ansamblu: • Societatea este obligate sa plateasca la diversele fonduri sociale un procent egal cu 28,637% aplicat la fondul de salarii brute. • Salariatii platesc la diversele fonduri sociale si bugetul de stat un procent egal cu 29,86% din salarul brut lunar. • Pentru plata unui salar brut de un leu angajatorul plateste 1,2864 lei, iar • Pentru plata unui salar net de un leu net angajatorul plateste 1,8340 lei Actele necesare pentru o infiintare de societate comerciala sunt urmatoarele: 1.In primul rand aveti nevoie de actele de identitate ale viitorului asociat (daca este vorba de un asociat unic) sau ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma Aveti nevoie atat de actele de identitate in original, cat si de 3 copii dupa acestea. In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare, act constitutiv etc). In cazul persoanelor juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate. Pentru infiintarea societatii, aveti nevoie si de cazierele fiscale ale viitorilor asociati. Cazierele fiscale se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (obtinerea cazierului fiscal dureaza 5 zile lucratoare). 2. Dupa ce v-ati hotarat asupra formei societatii, trebuie sa va alegeti obiectul de activitate al fimei, conform clasificarii societatilor comerciale functie de codul CAEN Trebuie sa va alegeti atat obiectul principal, cat si obiectele secundare de activitate. 3. Apoi urmeaza alegerea denumirii societatii: trebuie sa alegeti cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor dumneavoastra. 4. Trebuie sa va hotarati ce forma de societate doriti sa infiintati. Aveti de ales intre o societate comerciala cu raspundere limitata ( S.R.L.) sau o societate pe actiuni (S.A.). 5. Va trebui sa decideti suma pe care o veti investi in capitalului social al firmei si sa va alegeti banca la care veti dori sa deschideti contul fimei dumneavoastra. Capitalul social minim este de 200 ron pentru un SRL. 6. Stabilirea administratorului societatii este urmatorul pas pe care trebuie sa il faceti. 7. Va trebui sa alegeti tipul de societate, pentru a fixa baza de impozitare : intreprindereile mici – microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare – macrointreprindere (16% impozit); 8. Alegeti ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 9. Dovada sediului. Pentru a va infiinta o firma trebuie sa dovediti ca aveti la dispozitie un sediu unde va veti desfasura activitatea. Sediul poate fi proprietatea dumneavoastra (contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor), un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii, conform Legii 181/1997), un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (contract de comodat, de uz, uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar). Dovada sediului se face cu copii dupa actele enumerate mai sus, functie de categoria in care va incadrati. Daca sediul dumneavoastra are mai multi proprietari, aveti nevoie de acordul in scris al coproprietarilor. Daca sediul social al societatii dumneavoastra se gaseste intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), acesta intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996. De aceea, trebuie efectuata schimbarea destinatiei: din locuinta in sediu social. Potrivit legii, trebuie sa prezentati avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. In cazul in care nu exista o asociatie de proprietari, aveti nevoie de avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza sediul dumneavoastra, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical. 10. Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. 11. Dupa ce ati rezolvat problema sediului social, trebuie sa completati o declaratie pe proprie raspundere. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala. Declaratia pe proprie raspundere se da de catre una dintre persoanele de mai jos: fondatori, administratori, reprezentantul permanent – persoana fizica (desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale) sau de catre cenzori. Declaratia pe proprie raspundere poate avea una dintre formele urmatoare:forma autentificata de notarul public, declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului, declaratie pe proprie raspundere atestata de avocat (in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995) sau poate fi inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic al societatii. Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. 12. Redactare act constitutiv contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv (anexat); Pentru redactarea obiectului de activitate utimizeaza „Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN”, aprobata prin H.G. nr. 656/1997. Obiectul de activitate se exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. Cuantumul taxei de inregistrare a firmei dumnevoastra este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate. Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de asistenta pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia va veti desfasura activitatea, de catre un avocat sau de un notar sau de catre intreprinzatorul insusi. 1. Dovada depunerii capitalului social Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa: la CEC sau la la orice banca, fie direct de catre intreprinzator, fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic 2. Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz, cu: foaie de varsamant, ordin de plata sau chitanta CEC. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma „aport la capitalul social al societatii comerciale, indicandu-se denumirea acesteia”. 15.Specimenul de semnatura Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati comerciale, administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip. Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public. 16. Declaratii pe proprie raspundere pentru avize Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea acestora in functie de activitate, iar in cazul unei firme de consultanta, pentru simplificarea procedurilor se pot completa Declaratii pe proprie raspundere. Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de Declaratie pe proprie raspundere dupa cum urmeaza: 1. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia mediului; 2. Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii; 3. Declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor; 4. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare; 5. Declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar. 17. Dupa finalizarea intregii documentatii, inclusiv o cerere de inregistrare societate, se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. In termen de aproximativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).