rain
LSPV

Te ține la curent

Studenții beneficiari ai căminelor studențești

Dragi colegi, listele cu beneficiarii căminelor studențești se pot accesa de pe următoarele link-uri:

Facultatea de Litere: https://drive.google.com/file/d/1ZBCzLcWb2O6dKBcy9fk0bgKK-1KICqRq/view?usp=sharing

Facultatea de Științe: https://drive.google.com/file/d/1pD9wCqQwWIR0mPWnq6On4GHmo2xOt9tg/view?usp=sharing

Facultatea de Inginerie: https://drive.google.com/file/d/1XOWqC1Xd7y_BGQflxjGyo0sQLPn2Alvd/view?usp=sharing

Documentele necesare pentru realizarea cazării sunt:

 • Cartea de identitate
 • Copie a cărții de identitate
 • 3 poze 3/4 (tip buletin)

Studenții care beneficiază de reducere la cazare, respectiv:

 1. Studenții cu părinți ce sunt cadre didactice;
 2. Studenți orfani de ambii părinți;
 3. Studenți proveniți din plasament;
 4. Studenți orfani de un părinte;
 5. Studenții care beneficiază de reducere de 5 %, 15% sau 25 % (venit mic/membru de familie), trebuie să atașeze acte doveditoare situației datorită căreia beneficiază de reducere.

De asemenea,  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CĂMINELOR STUDENȚEȘTI ALE UTC-N, poate fi accesat de aici: https://www.utcluj.ro/media/documents/2013/Regulament_camine_UTCN_-_3_septembrie_2013.pdf

Admitere Facultatea de Litere

Din 10 septembrie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Înscrierea candidaților: 10 –13 și 15-16 septembrie, între orele 9:00 și 15:00.

Afişarea rezultatelor iniţiale:  16 septembrie, ora 22:00.

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 si 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale:17 septembrie , ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Litere oferă 12 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
 • Limba şi literatura română
 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / germană)
 • Etnologie
 • Jurnalism
 • Filosofie
 • Asistenţă socială
 • Comunicare și relații publice
 • Teologie ortodoxă pastorală
 • Arte plastice. Pictură
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea septembrie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Litere Limba si literatura 7 0  0 27
Studii culturale 3  0  0 8
Limbi moderne aplicate 3  0  0 20
Filosofie 0  0  0 8
Stiinte ale comunicarii 0  0 0 41
Arte vizuale 7  0  0 5
Teologie 5  0  0 9
Asistenta sociala 0  0  0 16
Stiinte ale educatiei 0  0  0 0
TOTAL FACULTATE   25 0 0 134

 

 

Medii de admitere 2019:
Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
LRE 8.54 9.88 6.95 9.75
LRF 8.24 9.68 8.32 8.45
LLR 7.63 9.40 6.10 7.40
LMA (EF / EG) 8.84 / 8.71 9.88 / 9.66 8.00/ 8.14 9.55/ 9.07
ETN 6.30 8.20 7.31 7.31
FIL 6.45 8.28 6.10 9.65
JUR 6.58 9.16 6.01 9.40
APP 7.03 8.87 8.07 9.03
TOD
TOP 5.68 9.42 6.51 6.51
ASS 7.80 9.28 6.00 8.93
PIPP 8.91 9.73 7.83 9.76

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • Filologie/ Literatura română şi modernismul european (LRME)
 • Filologie/ Limba română în context european (LRCE)
 • Filologie/ Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)
 • Filologie/ Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)
 • Studii culturale / Etnoturism-Etnologia şi turismul cultural (ETT)
 • Studii culturale / Comparative Studies in European Cultures and Civilisations (CSEC)
  – cu predare în limba engleză –
 • Filosofie / Drepturile omului (DO)
 • Asistenţă socială / Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (AISPVD)
 • Teologie / Teologie creştină şi spiritualitate europeană (TCSE)
 • Arte vizuale / Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

Sesiunea septembrie 2019

 • –   Înscrierea candidaților: 16-18 septembrie,  orele:9:00-15:00; 19 septembrie,  orele: 9:00-12:00
 • –   Proba orală (interviu): 19 septembrie, orele:00-15.00
 • –   Afişarea rezultatelor iniţiale: 19 septembrie, ora 18:00.
 • –   Depunerea contestațiilor: 19 septembrie, orele:18:00 – 19:00.
 • –   Rezolvarea contestațiilor: 19 septembrie, orele: 19:00 – 20:00
 • –   Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 19 septembrie, ora 21:00.
 • – Confirmări: 20 septembrie, orele: 9:00 – 15:00.
 • – Afişarea rezultatelor finale: 20 septembrie, ora 20:00.

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.

Admitere Facultatea de Științe

 

Din 10 iulie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Științe din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 10-13 septembrie, între orele 9:00 și 15:00. Înscrierile se fac pe strada Victoriei nr 76, Baia Mare, sala 25.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:

+ Etapa I: 16 şi 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 17 septembrie, ora 22:00

 

LICENȚĂ

(domenii și specializări)

 • Matematica / Matematica informatica – zi
 • Informatica / Informatica – zi
 • Chimie / Chimie- zi
 • Ingineria produselor alimentare/Ingineria produselor alimentare – zi
 • Ingineria produselor alimentare.Controlul si expertiza produselor alimentare – zi
 • Stiinta mediului – zi
 • Management (domeniul Management) – cursuri de zi
 • Management FR (domeniul Management) – cursuri de zi, cu frecvență redusă
 • Economia Firmei (domeniul Administrarea Afacerilor) – cursuri de zi
 • Informatică Economică (domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică) – cursuri de zi

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Informatica economica (IE) 8.85 9.88 6.61 8.67
Stiinta Mediului (SM)
Informatica (INF) 8.02 9.90 6.62 8.44
Biologie (M) 6.10 9.71 6.80 6.80
Management (MG) 8.81 9.90 6.23 9.57
Matematica informatica (MI) 7.66 9.72 7.74 9.76
Ingineria Produselor Alimentare (IPA) 6.23 9.37
Economia Firmei (EF) 9.09 9.84 6.10 8.91
Chimie 7.77 9.69 6.74 9.81
Management(IFR) 6.20 9.48
Fizica

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea septembrie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Stiinte Matematica 2  0  0 7
Informatica 2  0 0 15
Cibernetica, statistica si informatica economica 0  0 20
Ingineria produselor alimentare 12  0  0 22
Chimie 4  0  0 2
Biologie 7  0  0 9
Management 0  0  0 21
Management IFR 0  0  0 28
Administarea afacerilor 0  0  0 51
TOTAL FACULTATE   27 0 0 175

 

PROGRAME DE MASTERAT

 • Matematica didactica
 • Matematici computationale si tehnici informatice avansate
 • Informatica si inginerie software
 • Managementul Afacerilor – cursuri de zi, 2 ani
 • Managementul Proiectelor Europene – cursuri de zi, 2 ani
 • Metode de analiza si control a calitatii mediului si produselor
 • Chimie didactica
 • Biochimie aplicata

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici https://stiinte.utcluj.ro/files/Acte%20Admitere%20septembrie%202019.pdf

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/

ADMITERE – FACULTATEA DE INGINERIE

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare si tehnologia informației”, cu test la matematică:
Înscrierea candidaţilor: 10-12* septembrie între orele 9:00 și 15:00

Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter).
Proba de concurs: 13  septembrie, ora 9:00

Afişarea rezultatelor inițiale: 13 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 şi 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00

+ Afișare rezultate finale:17 septembrie, ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor
Cifrele de şcolarizare pentru admiterea septembrie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Inginerie Inginerie industriala 0  0 0 5
Inginerie si management 0  0  0 4
Inginerie electrica 1  0  0 7
Inginerie energetica 6  0  0 7
Calculatoare si tehnologia informatiei 0 0  0 18
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale 0  0  0 4
Ingineria mediului 11  0  0 9
Ingineria materialelor 16  0 0
Mecatronica si robotica 16  0  0 0
TOTAL FACULTATE   50 0 0 54

 

 

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Inginerie Industriala (TCM) 6.10 8.66 6.78 9.88
Inginerie Mecanica (EPI)
Inginerie Electrica (EM) 6.31 8.93 6.00 8.91
Inginerie Energetica (ISEE) 6.01 9.16 6.26 8.76
Inginerie si Management (IEDM) 6.35 9.50 6.00 8.91
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL) 6.27 8.72 5.70 7.79
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA) 6.56 8.36 6.04 8.17
Mine, Petrol si Gaze (IM) 6.05 8.95
Ingineria Materialelor (IPM) 0.00 0
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)  6.08 9.22 6.51 6.51
Mecatronica si Robotica 6.03 8.28 6.71 6.71

 

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ
 • Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
 • Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie
 • INGINERIE MECANICĂ
 • Proiectarea Maşinilor şi Echipamentelor
 • Managementul Mentenanţei Sistemelor Mecanice
 • INGINERIE ELECTRICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Electric
 • INGINERIE ENERGETICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Energetic
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT
 • Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
 • MINE, PETROL ŞI GAZE
 • Securitatea şi Reabilitarea Perimetrelor Miniere
 • INGINERIA MATERIALELOR
 • Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale
 • INGINERIA MEDIULUI
 • Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu

Sesiunea din toamnă (septembrie 2019) (în limita locurilor rămase neocupate)

 • Înscrieri: 16 și 17 septembrie 2019;
 • Proba orală (interviu): 18 septembrie 2019;
 • Afisare rezultate inițiale: 18 septembrie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor: 19 septembrie 2019;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 19 septembrie 2019;
 • Confirmarea locurilor: 20 septembrie 2019;
 • Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 20 septembrie 2019.

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/

Admitere – Facultatea de Inginerie

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare și tehnologia informației”, cu test la matematică:
Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);
Proba de concurs: 24  iulie, ora 9:00
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor

 

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Inginerie Inginerie industriala 27   1 10
Inginerie si management 27     10
Inginerie electrica 25     10
Inginerie energetica 25     10
Calculatoare si tehnologia informatiei 26 1   20
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale 25     10
Ingineria mediului 28     10
Ingineria materialelor 28     2
Mecatronica si robotica 26     1
TOTAL FACULTATE   237 1 1 83

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Inginerie Industriala (TCM) 6.15 9.4 6.38 9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
Inginerie Electrica (EM) 6 9.49 6.78 8.39
Inginerie Energetica (ISEE) 6.55 7.93
Inginerie si Management (IEDM) 6.6 9.34 6.25 9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL) 6.55 8.51 5.48 7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA) 6.2 8.8 6.31 7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM) 6.05 8.95
Ingineria Materialelor (IPM) 0.00 0
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)  6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica 6.11 8.97 9.04 9.04

 

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ
 • Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
 • Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie
 • INGINERIE MECANICĂ
 • Proiectarea Maşinilor şi Echipamentelor
 • Managementul Mentenanţei Sistemelor Mecanice
 • INGINERIE ELECTRICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Electric
 • INGINERIE ENERGETICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Energetic
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT
 • Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
 • MINE, PETROL ŞI GAZE
 • Securitatea şi Reabilitarea Perimetrelor Miniere
 • INGINERIA MATERIALELOR
 • Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale
 • INGINERIA MEDIULUI
 • Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/

Admitere la Facultatea de Științe

Din 16 iulie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Științe din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 16-19 și 22 – 24 iulie iulie între orele 9:00 și 15:00 în  Sala 25 a Facultății de Științe din Baia Mare, STR. VICTORIEI, NR. 76.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis:

+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00

+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00

+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00

+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Specializările de la LICENȚĂ:

 • Matematica / Matematica informatica – zi
 • Informatica / Informatica – zi
 • Chimie / Chimie- zi
 • Ingineria produselor alimentare/Ingineria produselor alimentare – zi
 • Ingineria produselor alimentare. Controlul si expertiza produselor alimentare – zi
 • Stiinta mediului – zi
 • Management (domeniul Management) – cursuri de zi
 • Management FR (domeniul Management) – cursuri de zi, cu frecvență redusă
 • Economia Firmei (domeniul Administrarea Afacerilor) – cursuri de zi
 • Informatică Economică (domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică) – cursuri de zi.

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Informatica economica (IE) 8.61 9.56 7.13 9.2
Stiinta Mediului (SM)
Informatica (INF) 8.49 9.77 7.49 9.85
Matematica (M) 8.28 9.84 7.87 7.87
Management (MG) 8.88 9.77 6.5 8.83
Matematica informatica (MI) 7.16 9.92 6.47 7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA) 6.11 9.95 7.41 9.85
Economia Firmei (EF) 9.13 9.82 6.92 9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA) 6.13 9.33 6.74 6.74
Chimie (CHI) 7.01 9.21 7.88 9.51
Biologie (BIO) 7.81 9.89 7.39 9.94
Fizica

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:
FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Stiinte Matematica 20     10
Informatica 30   1 25
Cibernetica, statistica si informatica economica 23     27
Ingineria produselor alimentare 41     22
Chimie 14     11
Biologie 25     10
Management 13     132
Management IFR 0    
Administarea afacerilor 12     78
TOTAL FACULTATE   178 0 1 315

 

PROGRAME DE MASTERAT

 • Matematica didactica
 • Matematici computationale si tehnici informatice avansate
 • Informatica si inginerie software
 • Managementul Afacerilor – cursuri de zi, 2 ani
 • Managementul Proiectelor Europene – cursuri de zi, 2 ani
 • Metode de analiza si control a calitatii mediului si produselor
 • Chimie didactica
 • Biochimie aplicata

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/