Facilitati si conditii de studiu

Universitatea de Nord din Baia Mare dispune de 4 corpuri de cladiri proprii destinate desfasurarii activitatilor didactice care cuprind o suprafata de 7185 mp spatii de invatamant. Aceste spatii sunt amenajate pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a orelor de curs, seminar , lucrari de laborator, proiecte, precum si a tuturor celorlalte activitati academice (conferinte, expozitii, biblioteca, sali de lectura, baza sportiva, etc.).

Locatiile sunt urmatoarele:

  • Str. Victor Babes nr. 62/A, Sediul Central, Rectoratul, Facultatea de Inginerie si Facultatea de Resurse Minerale si Mediu;
  • Str. Victor Babes nr. 62 , sali de laborator, curs si seminar;
  • Str. Victoriei nr. 76 , Facultatea de Litere si Facultatea de Stiinte;
  • Str. Crisan nr. 2, sali de laborator, curs si seminar;

Universitatea de Nord din Baia Mare dispune de 3 (trei) camine studente s ti ( un camin str. Dr. V. Babes 62A si doua camine in str. Victoriei nr. 76). In acestea, sunt cazati un numar de 764 studenti bugetari sau cu taxa. In fiecare an universitar toate cererile studentilor sunt onorate.

Caminele studentesti dispun de grupuri sanitare, sali de lectura si oficii pentru prepararea hranei pe fiecare nivel. De asemenea  se beneficiaza de incalzire si apa calda de la centralele termice proprii.

Fiecare camera de studenti beneficiaza de televiziune prin cablu si conexiune Internet

Cantina studenteasca ( str. Victoriei nr. 76) este amplasata intr-o locatie special construita in acest scop. Prin dotarea ei spatiul raspunde intru totul destinatiei: spatii de servire a mesei, spatii de prepararea hranei, grupuri sanitare pentru studenti ( respectiv personal), magazii, inzestrarea tehnica cu utilaje si aparatura de preparare a alimentelor, etc. Cantina Universitatii ofera conditii dintre cele mai bune de servire a mesei pentru un numar de 125 persoane/serie si 750 persoane pe zi.

Conducere

Conducerea academică

Conducerea administrativă

Biroul senatului

Rapoarte Anuale

Raport anual 2009 (PDF)

Raport de cercetare 2009 (PDF)

Regulamente

Regulamentul de functionare interna a Universitatii de Nord

Regulamentul activitatii academice a studentilor

Regulamentul activitatii didactice pe baza creditelor transferabile

Regulamentul studiilor universitare de doctorat

Regulamentul de acordare a burselor

Regulamentul privind organizarea si functionarea caminelor pentru studenti

Metodologia privind cazarea studentilor în camine în anul universitar 2006-2007

Regulamentul de functionare interna a Bibliotecii Centrale a Universitatii

Regulamentul comisiei de etica universitara

Codul de etica universitara. Principii si memorandum explicativ

Fisa de evaluare a cadrelor didactice

Regulament de alegeri a studentilor reprezentanti în conducerea academica a Universitatii de Nord din Baia Mare

Regulament pentru acordarea diplomei de onoare a Universitatii de Nord din Baia Mare

Regulament pentru acordarea titlului de senator de onoare al Universitatii de Nord din Baia Mare

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Nord din Baia Mare

Principii privind acordarea salariilor si gradatiilor de merit

Principii si precizari pentru statele de functii

Regulament pentru posturi scoase la concurs

Regulamentul de practica, Conventie de practica, Portofoliu de practica

STUDENTI

Smart

În Universitatea de Nord din Baia Mare s-a implementat sistemul informatic SMART – Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţilor şi Raportare. Pe lângă multe facilităţi oferite secretariatelor facultăţilor, sistemul permite accesul studenţilor la date care îi privesc în mod direct: obligaţii de studiu, rezultate obţinute, modul de finanţare (buget / taxă), situaţia achitării taxelor (unde este cazul), bursele obţinute etc.

Conectare SMART

Biblioteca Universităţii de Nord din Baia Mare

Despre Biblioteca Universităţii de Nord din Baia Mare

Catalog online

Admitere

Admitere 2009

Evenimente şi Ştiri

Evenimente şi Ştiri