Bursele de performanţă acordate de către UTCN sunt de 3 categorii:

  • burse de performanţă ştiinţifică
  • burse de performanţă sportivă
  • burse de performanţă cultural-artistică

Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/disertaţiei.

Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii. Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UTCN (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.

  • Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie.
  •  Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt:

1 – îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar);

2 – obţinerea de titluri olimpice, mondiale, europene în perioada în care au statul de student UTCN sau în cele 12 luni calendaristice precedente.

Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut, determinat astfel:

Categorii de manifestări punctate Punctaj
Olimpiadă
       Medalia de aur 100
       Medalia de argint 90
       Medalia de bronz 80
       Locurile IV-VII 70
       Participare 40
Campionate mondiale
      Medalia de aur 90
      Medalia de argint 80
        Medalia de bronz 70
       Locurile IV-VII 60
       Participare 30
Campionate europene
       Medalia de aur 80
       Medalia de argint 70
       Medalia de bronz 60
       Locurile IV-VII 50
       Participare 20

 

  • Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică sunt:

1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar);

2) obţinerea de premii internaţionale în perioada în care au statul de student UTCN sau în cele 12 luni calendaristice precedente.

Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut, determinat astfel:

Categorii punctate Punctaj
Concursuri/ manifestări internaţionale
   Premiul de excelenţă 100
   Premiul I 90
   Premiul II 80
   Premiul III 70
   Locurile IV-VII 50
   Participare 30

 

Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică, va cuprinde:

  1. curriculum vitae;
  2. copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat;
  3. recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă sau artistică.

La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse de performanţă, stabilit în Consiliul de Administraţie.

Bursele de performanţă sunt acordate pe durata unui an universitar, inclusiv în perioada vacanţelor. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei.