septembrie 1, 2022 Dragoş Bora

În conformitate cu Art. 21 din Statutul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare care prevede: „Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. Convocarea se face în scris și cuprinde ordinea de zi propusă discuției.” Consiliul Director convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, pentru a participa la Sesiunea Extraordinară a Adunării Generale, care va avea loc în data de 16.09.2022, ora 19:00, în incinta Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr. 76, Amfiteatrul A59.

Ordinea de zi propusă de Consiliul Director este următoarea:

1. Prezentarea procedurilor în timpul desfășurării Adunării Generale;

2. Schimbări de statut ale membrilor LSPV;

3. Modificări ale documentelor oficiale ale organizației (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, Anexe);

4. Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director;

5. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Extraordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire care va avea loc în data de 17.09.2022, începând de la ora 19:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Vă reamintim că apelul pentru postul de Vicepreședinte Proiecte este încă deschis! Candidaturile pot fi trimise la adresa de e-mail: [email protected].

Documentele LSPV, candidatura Vicepreședintelui HR și fișa postului Vicepreședintelui Proiecte, pot fi consultate aici:
https://drive.google.com/…/1OQNLdoxRVWh0g…

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați!