februarie 7, 2022 Danci Daniel

CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI LIGA STUDENȚILOR ”PINTEA VITEAZUL” BAIA MARE


În conformitate cu Art. 21 din Statutul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare care prevede: „Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. Convocarea se face în scris și cuprinde ordinea de zi propusă discuției.”, Consiliul Director convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, pentru a participa la Sesiunea Ordinară a Adunării Generale, care va avea loc în data de 25.02.2022, ora 19:00, în incinta Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr. 76, Amfiteatrul A59.Ordinea de zi propusă de Consiliul Director este următoarea:

  1. Prezentarea procedurilor în timpul desfășurării Adunării Generale;
  2. Schimbări de statut ale membrilor LSPV;
  3. Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director;
  4. Modificări ale documentelor oficiale ale organizației (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, Anexe);
  5. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire care va avea loc în data de 26.02.2022, începând de la ora 19:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.Documentele LSPV pot fi consultate aici:https://drive.google.com/drive/folders/1SLqm9c8XTOrYTPL3cehNge0aWnSFAiVo?usp=sharing

Menționăm faptul că Statutul și ROF-ul LSPV, în format actualizat, vor fi adăugate ulterior!