Burse sociale, semestrul I

octombrie 4, 2021
octombrie 4, 2021 Dragoş Bora

Dragi colegi,

Potrivit regulamentului de burse al UTC-N, bursele sociale sunt atribuite pe baza întocmirii unei cereri de către student, care ulterior va fi aprobată de către Comisia de burse la nivel de facultate. Cererea trebuie să fie însoțită de actele doveditoare corespunzătoare.

ATENȚIE! Dosarele INCOMPLETE nu vor fi recepționate.

Dosarele pentru bursa socială, aferentă semestrului I, pot fi depuse la secretariatul facultății la care studiezi până la data de 15 octombrie 2021. Salariul net trebuie să fie de maxim 1386 RON/lună pe membru de familie, iar lunile care se vor lua în considerare pentru stabilirea venitului net sunt: iunie, iulie, august 2021. Detaliile suplimentare legate de actele necesare și regulamentul de burse, le găsiți accesând link-ul: