CONVOCATOR – ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI LIGA STUDENȚILOR ”PINTEA VITEAZUL” BAIA MARE

septembrie 6, 2021
septembrie 6, 2021 Buda Andrei


În conformitate cu Art. 21 din Statutul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare care prevede: „Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. Convocarea se face în scris și cuprinde ordinea de zi propusă discuției.” Consiliul Director convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, pentru a participa la Sesiunea Ordinară a Adunării Generale, care va avea loc în data de 24.09.2021, ora 21:00, în incinta Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr. 76, Amfiteatrul A59.

Ordinea de zi propusă de Consiliul Director este următoarea:
-Prezentarea procedurilor în timpul desfășurării Adunării Generale;
-Schimbări de statut ale membrilor LSPV;
-Modificări ale documentelor oficiale ale organizației (Statut, Regulament de Organizare și Funcționare, Anexe);
-Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director;
-Desfășurarea alegerilor pentru Consiliul Director LSPV – mandatul 2021 – 2023;
-Diverse.


În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire care va avea loc în data de 25.09.2021, începând de la ora 18:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.