Burse sociale

octombrie 6, 2020
octombrie 6, 2020 Buda Andrei

Dragi colegi,

Potrivit regulamentului de burse al UTC-N, bursele sociale se atribuie pe baza unei cereri, întocmite de student, care va fi aprobată ulterior  de către Comisia de burse pe facultate. Aceasta trebuie să fie însoțită de actele doveditoare corespunzătoare, iar dosarele INCOMPLETE, nu vor fi recepționate.

Dosarele pentru bursa socială vor fi depuse până la data de 19 octombrie 2020, la secretariatul facultății la care studiezi.

Salariul net trebuie să fie de maxim 1346 RON/lună pe membru de familie, iar lunile care se vor lua în considerare pentru stabilirea venitului net sunt: iunie, iulie, august 2020.

Detaliile suplimentare legate de actele necesare și regulamentul de burse, le găsiți accesând link-ul:

#LSPV #TeInformează #BurseSociale2020