Admitere-Facultatea de Inginerie

iulie 7, 2020
Posted in Admitere
iulie 7, 2020 Buda Andrei

Din data de 6 iulie, începe perioada de admitere online la Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 6 – 14, iar aceasta se va face online, accesând: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie

Confirmarea statutului de admis:

 • Etapa I: 17 – 19 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 19 iulie
 • Etapa II: 20 -21 iulie
 • Afișare rezultate finale: 21 iulie 

Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor
Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARELOCURI LABUGETLOCURITAXĂROMÂNI DE
PRETUTINDENICU BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENIFĂRĂ BURSĂ
ROMÂNI DE
PRETUTINDENITAXĂ ÎN LEI
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEIBaia-Mare262011
INGINERIE ELECTRICĂBaia-Mare2510
INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALEBaia-Mare2510
INGINERIE ENERGETICĂBaia-Mare2510
INGINERIE INDUSTRIALĂBaia-Mare27101
INGINERIE ȘI MANAGEMENTBaia-Mare2710
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂBaia-Mare251
INGINERIA MATERIALELORBaia-Mare282
INGINERIA MEDIULUIBaia-Mare2810
TOTAL LOCURI FACULTATE2368312
Medii de admitere din sesiunea Iulie 2019:

PROGRAMUL DE STUDII                    BUGET                                      TAXĂ                                                                                                  Min.          Max.                        Min.             Max.  Inginerie Industriala (TCM)             6.10           8.66                         6.78            9.88

  Inginerie Mecanica (EPI)                   –                –                              –                     –

 Inginerie Electrica (EM)                   6.31         8.93                          6.00            8.91

 Inginerie Energetica (ISEE)               6.01         9.16                         6.26            8.76

Inginerie si Management (IEDM)       6.35          9.50                        6.00             8.9

Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL)                                6.27         8.72                       5.70             7.79

Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA)                          6.56          8.36                      6.04             8.17

Mine, Petrol si Gaze (IM)                   6.05           8.95                       –                    –

Ingineria Materialelor (IPM)                  –                –                          –                 –

Ingineria Mediului (IVD, IPMI)           6.08          9.22                      6.51            6.51

Mecatronica si Robotica                    6.03         8.28                      6.71              6.71

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici:https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie/ Pentru mai multe informații accesați: https://admitereonline.utcluj.ro/cunbm-facultatea-de-inginerie/

,