ianuarie 22, 2020 Buda Andrei

În conformitate cu Art. 21 din Statutul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare  care prevede: „Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. Convocarea se face în scris și cuprinde ordinea de zi propusă discuției.” Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare. Aceasta se va desfășura în data de 06.02.2020, începând cu ora 20:00, în incinta Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr.76, amfiteatrul A59.

Ordinea de zi propusă de Consiliul Director este următoarea:

  1. Prezentarea procedurilor în timpul ședinței Adunării Generale;
  2. Schimbări de statut ale membrilor LSPV;
  3. Alegeri pentru posturile vacante din Consiliul Director LSPV;
  4. Modificări ale documentelor oficiale ale organizației (Statut, Regulament de  Organizare și Funcționare, Anexe);
  5. Prezentarea raportului de activitate al Asociației Liga Studenților „Pintea Viteazul”;
  6. Prezentarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului Director LSPV;
  7. Prezentarea și adoptarea strategiei LSPV pentru anul perioada februarie 2020 – februarie 2021.
  8. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire ce va avea loc în data de 07.02.2019, începând de la ora 20:00, în sediul LSPV, cu aceeași ordine de zi.

Conform Art.7.2.3 din Regulament de Organizare și Funcționare al Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, Membrii cu drept de vot sunt membrii fondatori, membri ai Consiliului Director care și-au încheiat mandatul, membrii cu activitate de cel puțin un an în cadrul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare.

Consiliul Director al LSPV

,