Admitere Facultatea de Litere

septembrie 13, 2019
Posted in Admitere
septembrie 13, 2019 Buda Andrei

Din 10 septembrie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Înscrierea candidaților: 10 –13 și 15-16 septembrie, între orele 9:00 și 15:00.

Afişarea rezultatelor iniţiale:  16 septembrie, ora 22:00.

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 si 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale:17 septembrie , ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Litere oferă 12 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
 • Limba şi literatura română
 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / germană)
 • Etnologie
 • Jurnalism
 • Filosofie
 • Asistenţă socială
 • Comunicare și relații publice
 • Teologie ortodoxă pastorală
 • Arte plastice. Pictură
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea septembrie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Litere Limba si literatura 7 0  0 27
Studii culturale 3  0  0 8
Limbi moderne aplicate 3  0  0 20
Filosofie 0  0  0 8
Stiinte ale comunicarii 0  0 0 41
Arte vizuale 7  0  0 5
Teologie 5  0  0 9
Asistenta sociala 0  0  0 16
Stiinte ale educatiei 0  0  0 0
TOTAL FACULTATE   25 0 0 134

 

 

Medii de admitere 2019:
Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
LRE 8.54 9.88 6.95 9.75
LRF 8.24 9.68 8.32 8.45
LLR 7.63 9.40 6.10 7.40
LMA (EF / EG) 8.84 / 8.71 9.88 / 9.66 8.00/ 8.14 9.55/ 9.07
ETN 6.30 8.20 7.31 7.31
FIL 6.45 8.28 6.10 9.65
JUR 6.58 9.16 6.01 9.40
APP 7.03 8.87 8.07 9.03
TOD
TOP 5.68 9.42 6.51 6.51
ASS 7.80 9.28 6.00 8.93
PIPP 8.91 9.73 7.83 9.76

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • Filologie/ Literatura română şi modernismul european (LRME)
 • Filologie/ Limba română în context european (LRCE)
 • Filologie/ Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)
 • Filologie/ Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)
 • Studii culturale / Etnoturism-Etnologia şi turismul cultural (ETT)
 • Studii culturale / Comparative Studies in European Cultures and Civilisations (CSEC)
  – cu predare în limba engleză –
 • Filosofie / Drepturile omului (DO)
 • Asistenţă socială / Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (AISPVD)
 • Teologie / Teologie creştină şi spiritualitate europeană (TCSE)
 • Arte vizuale / Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

Sesiunea septembrie 2019

 • –   Înscrierea candidaților: 16-18 septembrie,  orele:9:00-15:00; 19 septembrie,  orele: 9:00-12:00
 • –   Proba orală (interviu): 19 septembrie, orele:00-15.00
 • –   Afişarea rezultatelor iniţiale: 19 septembrie, ora 18:00.
 • –   Depunerea contestațiilor: 19 septembrie, orele:18:00 – 19:00.
 • –   Rezolvarea contestațiilor: 19 septembrie, orele: 19:00 – 20:00
 • –   Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 19 septembrie, ora 21:00.
 • – Confirmări: 20 septembrie, orele: 9:00 – 15:00.
 • – Afişarea rezultatelor finale: 20 septembrie, ora 20:00.

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://litere.utcluj.ro.

,