iulie 10, 2019 Buda Andrei

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare și tehnologia informației”, cu test la matematică:
Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);
Proba de concurs: 24  iulie, ora 9:00
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor

 

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Inginerie Inginerie industriala 27   1 10
Inginerie si management 27     10
Inginerie electrica 25     10
Inginerie energetica 25     10
Calculatoare si tehnologia informatiei 26 1   20
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale 25     10
Ingineria mediului 28     10
Ingineria materialelor 28     2
Mecatronica si robotica 26     1
TOTAL FACULTATE   237 1 1 83

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Inginerie Industriala (TCM) 6.15 9.4 6.38 9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
Inginerie Electrica (EM) 6 9.49 6.78 8.39
Inginerie Energetica (ISEE) 6.55 7.93
Inginerie si Management (IEDM) 6.6 9.34 6.25 9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL) 6.55 8.51 5.48 7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA) 6.2 8.8 6.31 7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM) 6.05 8.95
Ingineria Materialelor (IPM) 0.00 0
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)  6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica 6.11 8.97 9.04 9.04

 

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ
 • Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
 • Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie
 • INGINERIE MECANICĂ
 • Proiectarea Maşinilor şi Echipamentelor
 • Managementul Mentenanţei Sistemelor Mecanice
 • INGINERIE ELECTRICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Electric
 • INGINERIE ENERGETICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Energetic
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT
 • Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
 • MINE, PETROL ŞI GAZE
 • Securitatea şi Reabilitarea Perimetrelor Miniere
 • INGINERIA MATERIALELOR
 • Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale
 • INGINERIA MEDIULUI
 • Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/

, ,