Actele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

iulie 7, 2019
Posted in Absolventi
iulie 7, 2019 Buda Andrei

Dragi absolvenți,

În vederea înscrierii pentru examenul de finalizare a studiilor, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor sunt următoarele:

– fişa de înscriere – se obţine de la secretariatul facultăţii 

– fişa de lichidare – se obţine de la secretariatul facultăţii (împreună cu vizele aferente)

– copie după certificatul de naştere + CI

– 2 poze ¾ puse într-un plic, iar pe acesta va fi scris numele studentului

-lucrarea de licență

-Copie după certificatul de căsătorie(dacă este cazul)

Informații legate de perioada de înscriere și particularitățile pentru fiecare facultate, pot fi accesate de pe următoarele link-uri: 

Facultatea de Științe

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Litere

, ,