CONVOCATOR – Adunarea Generală a membrilor LSPV

ianuarie 22, 2019
Posted in Convocatoare
ianuarie 22, 2019 admin

În conformitate cu Art. 21 din Statutul Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare  care prevede: „Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte. Convocarea se face în scris și cuprinde ordinea de zi propusă discuției.Consiliul Director convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, pentru a participa la Sesiunea Ordinară a Adunării Generale, care va avea loc în data de 07.02.2019, ora 19:00, în incinta  Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere/Științe, str. Victoriei nr. 76, Amfiteatrul A59.

Ordinea de zi propusă de Consiliul Director este următoarea:

  1. Prezentarea procedurilor în timpul ședinței Adunării Generale;
  2. Schimbări de statut ale membrilor LSPV;
  3. Modificări ale documentelor oficiale ale organizației (Statut, Regulament de  Organizare și Funcționare, Anexe);
  4. Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director (general și individuale);
  5. Desfășurarea alegerilor pentru Consiliul Director LSPV pentru mandatul 2019 – 2021;
  6. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire ce va avea loc în data de 8.02.2019, începând de la ora 19:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

Președinte

Alin LUCĂCEAN