Drepturile studenților în sesiune

iunie 13, 2018
iunie 13, 2018 admin

Sesiunea tocmai a început, dar vacanța deja îți face cu ochiul? În perioada aceasta atât de aglomerată, îți venim în ajutor și îți prezentăm care sunt drepturile tale!

Dreptul 1

Conform Art. 11, lit. e) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, ai dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic. Totodată, ai acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății.

Nu ai primit suportul de curs la o materie? Atrage atenția asupra acestui lucru!

Dreptul 2

Ai dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, precum și dreptul de a cunoaște baremul după care ai fost evaluat, în conformitate cu Art. 11, lit. s) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului.

Te-ai simțit vreodată nedreptățit la evaluarea unui examen? Ai dreptul de a semnala acest lucru!

Dreptul 3

Conform Art. 11, lit. t) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, ai dreptul la examinare printr-o metodă alternativă atunci când suferi de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs. Metoda alternativă indicată trebuie să nu îți limiteze în niciun fel atingerea standardelor examinării.

Nu poți susține vreun examen în condiții normale din cauza unei probleme? Cere să fii examinat alternativ!

Dreptul 4

Ai dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universității, după cum este stipulat în Art. 11, lit. u) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul în care soliciți acest lucru.

Crezi că nota primită la un examen nu este cea meritată? Contest-o conform regulamentelor din universitatea ta!

Dreptul 5

Potrivit Art. 11, lit. l) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, ai drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activități de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare, a Cartei Universitare şi a eventualelor contracte între părţi.

Dreptul 6

Dacă vrei să știi mai multe despre universitatea ta, află că ai dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiezi, în condițiile legislației în vigoare, după cum precizează Art. 11, lit. k) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului.

Dorești să parcurgi astfel de documente? Caută-le întâi cu atenție pe site-ul universității, iar dacă nu sunt puse la dispoziția studenților, sesizează acest lucru.

Dreptul 7

Ai dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu art. 12, nr. (4), lit. e) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului. Totodată, ai dreptul la protecție, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Ai observat un abuz care a avut loc la tine în universitate? Sesizează-l organelor competente.

Dreptul 8

Conform Art. 12, nr. (4), lit. f) din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, ai dreptul de a-ți fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare.

Nu ți-au fost înregistrate toate cererile întocmite? Ei bine, asigură-te că de acum, acestea vor fi luate în considerare!

 

, , ,