Tabere Studențești 2018

aprilie 19, 2018
Posted in Tabere
aprilie 19, 2018 admin

Vrei să mergi la munte sau la mare GRATIS?

Descarcă cererea: https://drive.google.com/file/d/1ty2DrrF6-DKIcFRy8JwPImRxDrATxFap/view?usp=sharing și depune-o la secretariatul facultății tale în perioada 24 aprilie – 22 mai 2018.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a)cazuri sociale (maximum 20% din numărul total de locuri repartizate universităţii) – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, la propunerea ANOSR, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b)studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2016-2017) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2017-2018), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.

 

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat sau cu taxă, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

 •  depunerea cererilor – 24 aprilie – 22 mai 2018
 •   afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 28 mai 2018
 • desemnarea comisiilor de selecție a studenților beneficiari până la data de 30 mai 2018
 • analizarea listelor întocmite și a cererilor depuse în perioada 5 iunie-8 iunie 2018
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 11 iunie 2018
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
 •  afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 15 iunie2018
 •  alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 21-22 iunie 2018
 •  începerea primei serii de tabără – 16 iulie 2018.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2018 – 30.08.2018. Această perioadă este împărțită în nouă serii cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I 16.07 – 21.07.2018

Seria II 21.07 – 26.07.2018

Seria III 26.07 – 31.07.2018

Seria IV 31.07 – 05.08.2018

Seria V 05.08 – 10.08.2018

Seria VI 10.08 – 15.08.2018

Seria VII 15.08 – 20.08.2018

Seria VIII 20.08 – 25.08.2018

Seria IX 25.08 – 30.08.2018

Începând de anul trecut, în fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe în mod obligatoriu la două activități a câte două ore fiecare:

 •  prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului susținută de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Stundeți (DPTTS);
 •   două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabară.

Pentru mai multe informații vă rog să accesați acest link către metodologie: https://drive.google.com/file/d/1Ba1Tj06QYbDZBt7RKlUUzyg8JZGW9MJ3/view?usp=sharing

Comunicat ANOSR: http://www.anosr.ro/vesti-bune-pentru-studenti-locurile-in-tabere-aproape-ca-se-dubleaza/