Liga Studenților ”Pintea Viteazul” informează liceenii

martie 26, 2018
Posted in Comunicate
martie 26, 2018 admin

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” derulează proiectul Nord Universitar, prin intermediul căruia studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare informează liceenii din Maramureș, Satu Mare și Sălaj cu privire la oferta educațională a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Acest proiect se va încheia la sfârșitul lunii aprilie.

Nord Universitar este un proiect de tradiție al Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” din Baia Mare care presupune promovarea ofertei educaționale a Centrului Universitar Nord din Baia Mare în liceele din Maramureș și județele din împrejurimi.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de informare al elevilor de liceu cu privire la opțiunile de dezvoltare a carierei, în concordanță cu oferta academică băimăreană. Cei mai mulți dintre elevii de liceu din anii terminali sunt dezorientați în momentul când se pune problema alegerii facultății pe care doresc să o urmeze sau a specializării în care vor să-și dezvolte cariera profesională. Consilierii specializați din licee nu reușesc întotdeauna să acopere nevoia de informare a tinerilor, aceștia alegând în necunoștință de cauză facultatea pe care urmează să o frecventeze.

În județul Maramureș, cei mai mulți dintre tinerii adolescenți își îndreaptă atenția spre centrele universitare de tradiție, fără a lua în considerare faptul că se pot specializa în domeniul ales și în Baia Mare în condiții similare și cu costuri mai reduse.

Din cauza lipsei de informare adecvată din timpul liceului, cu privire la orientarea în carieră, o parte semnificativă a studenților nu reușesc să se integreze după absolvire pe piața muncii conform specializării urmate. Astfel, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a constatat necesitatea implementării unui astfel de proiect de informare și promovare a ofertei educaționale băimărene, grupul țintă al proiectului fiind format din elevii de liceu din clasele a XII-a.

Asociația urmărește creșterea gradului de informare a tinerilor liceeni vis-a-vis de oferta universitară băimăreană și a posibilităților dezvoltării unei cariere profesionale de succes. Prin intermediul acestui proiect se va realiza consilierea și orientarea profesională adecvată a elevilor de liceu în concordanță cu abilitățile dobândite în învățământul preuniversitar. Toate acestea însumate vor contribui la creșterea gradului de participare activă a elevilor în alegerea propriei meserii.