TAXE: termen limită 15 ianuarie

ianuarie 1, 2018
Posted in Comunicate
ianuarie 1, 2018 admin

Rata a doua din taxa de școlarizare se achită până în 15 ianuarie 2018, în caz contrar veți plăti taxă de penalizare.

Conform regulamentului de taxe pentru anul universitar 2017-2018: „Taxa de penalizare (din suma restantă pentru 1 zi calendaristică) neplată la termen reprezintă 0,1 %”.

Taxa de susținere a unor examene în sesiunea aferentă semestrului care se studiază disciplina (plată pentru fiecare „probă” a disciplinei) se face până la data de 15 ianuarie 2018.

Pentru mai multe detalii despre taxe vă rugăm să accesați acest link: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2017/06/27/Taxele_pentru_anul_univ._2017_2018_.pdf