februarie 1, 2016 admin

Nr. 2 din 01.02.2016 

  

CONVOCATOR

 

În conformitate cu Art.7 din Statutul Asociației Liga Studenților Pintea Viteazul, Consiliul Director

                                                                               

CONVOACĂ

 Adunarea Generală a membrilor Asociației Liga Studenților Pintea Viteazul, pentru a participa la Sesiunea Ordinară a Adunării Generale, ce va avea loc în data de 04.02.2016, ora. 14:00, în incinta Căminului Nr. 3, str. Victoriei, Nr. 76, sala A.

 

Ordinea de zi propusă este:

  1. Prezentarea procedurilor in timpul sedintei Adunarii Generale;
  2. Modificari Statut, Act Costitutiv si ROF;
  3. Modificare Statut Membri;
  4. Desfasurarea alegerilor pentru Consiliul Director LSPV pentru mandatul 2016;
  5. Adoptarea strategiei LSPV pe anul 2016;
  6. Diverse;

 

 

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, Sesiunea Ordinară a Adunării Generale se va desfășura la o a doua întrunire ce va avea loc Vineri, 5 februarie, cu începere de la ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

Biroul de Conducere,

Orza Danut Ilie

Borota Ioan Nicolae