Listele cu studentii care au primit loc in Taberele Studentesti de Vara 2015

mai 30, 2015
mai 30, 2015 admin

Listele studenților care au fost admiși pentru  ”Tabere studențești de vară 2015”.

Contestațiile se pot depune până în 02.06.2015, ora 12:00 la secretariatul facutatii din care faceți parte.

Criteriile și punctajele luate în considerare la acordarea locurilor în taberele studențești sunt:

Pe baza rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare:

(a) Activitatea academică (Situaţia şcolară) – maxim 8,5 puncte cumulate astfel:

 • pentru studenţii din anul I de licenţă/master punctajul se calculează astfel:
  • (8.5 puncte X media aritmetică de pe semestrul  I) / 10;
 • pentru studenţii din anii 2,3,4,5,6 și anul 2 master punctajul se calculează asfel:
  • (8.5 puncte X media aritmetică de pe anul anterior) / 10

(b) Activitatea extracurriculară – maxim 1.5 puncte se alocă pentru activităţile extracurriculare, dovedite prin documente justificative, derulate în anul universitar 2014 – 2015:

 • Activități științifice, sportive, artistice sau culturale dovedite prin publicarea în reviste de specialitate, participarea cu lucrări / proiecte la sesiuni de comunicări, premii la concursuri ştiinţifice, diplome sau adeverințe – 0.5 puncte.
 • Activități de voluntariat desfășurate în cadrul sau în folosul UTCN, justificate prin adeverinţe pe care se specifică clar perioada în care s-au derulat, astfel:
  •  0.5 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe perioadă de până la un  semestru;
  •  1.0 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe o perioadă  mai mare de un semestru;