noiembrie 5, 2014 admin

Convocator

Conform articolului 20 din Statutul Asociatiei Liga Studentilor Pintea Viteazul Baia Mare, se convoaca Adunarea Generala a Asociatiei in sesiune ordinara pentru data de 21 noiembrie 2014, ora 14:00, in sediul asociatiei din strada Victoriei, numarul 76, Sala A.

Ordinea de zi propusa:

  1. Modificari Statut si ROF asociatie
  2. Modificare statut membrii
  3. Diverse

Obs:

  • Sesiunile Adunării Generale sunt statutare în prezenţa a cel puţin jumătate din totalul membrilor. Dacă la prima adunare nu se întruneşte numărul cerut de membri, se face o nouă convocare în maxim 7 zile calendaristice de la data primei programări. Aceasta a doua întrunire se consideră statutară indiferent de numărul celor prezenţi şi poate adopta hotărâri valabile.

 

Consiliul Director al Ligii Studentilor