Prelungire valabilitate documente de călătorie CFR

octombrie 11, 2014
octombrie 11, 2014 admin
În baza carnetului de elev, respectiv a legitimaţiei de student “reducere la transport” vizate pentru anul şcolar/universitar 2013-2014, elevii vor putea cumpăra bilete/abonamente cu reducere până la data de 12 octombrie 2014 inclusiv, iar studenţii până la data de 31 octombrie inclusiv.
Elevii din clasele I, din clasele a IX-a şi studenţii de anul I pot cumpăra bilete/abonamente cu reducere în baza unei adeverinţe eliberate de către unitatea de învăţământ de apartenenţă.
Ulterior datelor de 12 şi 31 octombrie 2014, carnetele de elev, respectiv legitimaţiile de student “reducere la transport” trebuie vizate pentru anul şcolar/universitar 2014-2015.