ianuarie 29, 2014 admin

In cazul in care credeti ca nu ati fost evaluati corect de catre un profesor sau ca nota este mai mica decat ceea ce credeti ca ati facut, va redau mai jos cateva articole pe care sa le folositi in contestatii:

– Art. 7.10 din “Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor utilizand sitemul ECTS” al UTCN: “Contestaţiile referitoare la rezultatele procesului de evaluare se pot depune la secretariatul facultăţii în termen de două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor. Contestaţia este soluţionată de Biroul Consiliului Facultăţii în termen de 3 zile de la data depunerii contestaţiei.[…]”

– Art. 11 litera Ș din “Codul drepturilor si obligatiilor studentilor” aprobat prin Ordinul MECTS nr.3.666/2012, “Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru;”

– Art. 9.22 din “Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”: “Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor utilizand sistemul ECTS. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru.”;

Descarca de aici modelul de contestatie!