iunie 21, 2013 admin

In perioada unui an universitar, fiecare student are dreptul la 4 mariri de nota, cate 2 in fiecare semestru.

In fiecare semestru se pot da doua mariri de nota, insa doar una din ele este gratuita si una cu plata.

Art. 7.14 din Regulamentul ECTS: Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei este posibilă la cel mult
patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă).
Evaluarea are loc în sesiunea de consultaţii şi restanţe aferentă semestrului, sau în cea de toamnă.
Dacă studentul nu şi-a îmbunătăţit nota, acestuia îi va fi recunoscută nota obţinută iniţial, operată în
sistem

, , , , ,