Descarca de mai jos formularul privind destinația sumei reprezentând pânăla 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

 

Descarca formular!