rain
LSPV

Te ține la curent

Admitere – Facultatea de Inginerie

Pentru candidații care doresc să se înscrie la programul de studiu ”Calculatoare și tehnologia informației”, cu test la matematică:
Înscrierea candidaţilor: 16-19 și 22 iulie între orele 9:00 și 15:00
Înscrierile se fac la sediul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala P1 (parter);
Proba de concurs: 24  iulie, ora 9:00
Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Inginerie  oferă 11 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ: Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • INGINERIE MECANICĂ: Echipamente pentru Procese Industriale
 • INGINERIE ELECTRICĂ: Electromecanică
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE: Electronică Aplicată
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare
 • MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ: Robotică
 • MINE, PETROL ŞI GAZE: Inginerie Minieră
 • INGINERIA MATERIALELOR: Ingineria Procesării Materialelor
 • INGINERIA MEDIULUI: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie/Ingineria Valorificării Deșeurilor

 

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Inginerie Inginerie industriala 27   1 10
Inginerie si management 27     10
Inginerie electrica 25     10
Inginerie energetica 25     10
Calculatoare si tehnologia informatiei 26 1   20
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale 25     10
Ingineria mediului 28     10
Ingineria materialelor 28     2
Mecatronica si robotica 26     1
TOTAL FACULTATE   237 1 1 83

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Inginerie Industriala (TCM) 6.15 9.4 6.38 9.22
Inginerie Mecanica (EPI)
Inginerie Electrica (EM) 6 9.49 6.78 8.39
Inginerie Energetica (ISEE) 6.55 7.93
Inginerie si Management (IEDM) 6.6 9.34 6.25 9.61
Calculatoare si Tehnologia informatiei (CAL) 6.55 8.51 5.48 7.6
Inginerie electronica si Telecomunicatii (EA) 6.2 8.8 6.31 7.68
Mine, Petrol si Gaze (IM) 6.05 8.95
Ingineria Materialelor (IPM) 0.00 0
Ingineria Mediului (IVD, IPMI)  6.06 8.5 7.53 7.53
Mecatronica si Robotica 6.11 8.97 9.04 9.04

 

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • INGINERIE INDUSTRIALĂ
 • Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
 • Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie
 • INGINERIE MECANICĂ
 • Proiectarea Maşinilor şi Echipamentelor
 • Managementul Mentenanţei Sistemelor Mecanice
 • INGINERIE ELECTRICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Electric
 • INGINERIE ENERGETICĂ
 • Inginerie şi Management în Domeniul Energetic
 • INGINERIE ŞI MANAGEMENT
 • Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
 • MINE, PETROL ŞI GAZE
 • Securitatea şi Reabilitarea Perimetrelor Miniere
 • INGINERIA MATERIALELOR
 • Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale
 • INGINERIA MEDIULUI
 • Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/

Admitere la Facultatea de Științe

Din 16 iulie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Științe din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 16-19 și 22 – 24 iulie iulie între orele 9:00 și 15:00 în  Sala 25 a Facultății de Științe din Baia Mare, STR. VICTORIEI, NR. 76.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 24 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis:

+ Etapa I: 25 şi 26 iulie între orele 9:00 și 15:00

+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 26 iulie, ora 22:00

+ Etapa II: 29 şi 30 iulie între orele 9:00 și 15:00

+ Afișare rezultate finale: 30 iulie, ora 22:00

 

Specializările de la LICENȚĂ:

 • Matematica / Matematica informatica – zi
 • Informatica / Informatica – zi
 • Chimie / Chimie- zi
 • Ingineria produselor alimentare/Ingineria produselor alimentare – zi
 • Ingineria produselor alimentare. Controlul si expertiza produselor alimentare – zi
 • Stiinta mediului – zi
 • Management (domeniul Management) – cursuri de zi
 • Management FR (domeniul Management) – cursuri de zi, cu frecvență redusă
 • Economia Firmei (domeniul Administrarea Afacerilor) – cursuri de zi
 • Informatică Economică (domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică) – cursuri de zi.

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2018

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
Informatica economica (IE) 8.61 9.56 7.13 9.2
Stiinta Mediului (SM)
Informatica (INF) 8.49 9.77 7.49 9.85
Matematica (M) 8.28 9.84 7.87 7.87
Management (MG) 8.88 9.77 6.5 8.83
Matematica informatica (MI) 7.16 9.92 6.47 7.02
Ingineria Produselor Alimentare (IPA) 6.11 9.95 7.41 9.85
Economia Firmei (EF) 9.13 9.82 6.92 9.61
Ingineria produselor alimentare (CEPA) 6.13 9.33 6.74 6.74
Chimie (CHI) 7.01 9.21 7.88 9.51
Biologie (BIO) 7.81 9.89 7.39 9.94
Fizica

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:
FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Stiinte Matematica 20     10
Informatica 30   1 25
Cibernetica, statistica si informatica economica 23     27
Ingineria produselor alimentare 41     22
Chimie 14     11
Biologie 25     10
Management 13     132
Management IFR 0    
Administarea afacerilor 12     78
TOTAL FACULTATE   178 0 1 315

 

PROGRAME DE MASTERAT

 • Matematica didactica
 • Matematici computationale si tehnici informatice avansate
 • Informatica si inginerie software
 • Managementul Afacerilor – cursuri de zi, 2 ani
 • Managementul Proiectelor Europene – cursuri de zi, 2 ani
 • Metode de analiza si control a calitatii mediului si produselor
 • Chimie didactica
 • Biochimie aplicata

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/

ADMITERE LA FACULTATEA DE LITERE

Din 16 iulie  începe perioada de admitere  la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Intervalul pentru înscrierea candidaților este: 16 –20 și 22-26 iulie, între orele 9:00 și 15:00 în  Sala 10 și 11 a Facultății de Litere din Baia Mare, STR. VICTORIEI, NR. 76.

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Litere oferă 12 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează:

 

 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
 • Limba şi literatura română
 • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / germană)
 • Etnologie
 • Jurnalism
 • Filosofie
 • Asistenţă socială
 • Comunicare și relații publice
 • Teologie ortodoxă pastorală
 • Arte plastice. Pictură
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA DOMENIUL   BUGET Români de pretutindeni repartizare 2019-2020 TAXA
cu bursă fără bursă
Litere Limba si literatura 46 1   54
Studii culturale 16     9
Limbi moderne aplicate 17     28
Filosofie 14     11
Stiinte ale comunicarii 23   1 50
Arte vizuale 15     7
Teologie 20     10
Asistenta sociala 15     60
Stiinte ale educatiei 10     50
TOTAL FACULTATE   176 1 1 279

  

Medii de admitere (nivel licență)2018:
 

Programul de studii   Buget Taxa
Min Max Min Max
LRE 7.45 9.78 6.91 9.93
LRF 6.15 9.23 7.1 7.41
LLR 6.03 9.61 8.5 9.11
LMA (EF / EG) 6.76 / 7.78 9.91 / 9.73 6.28 / 6.05 9.39 / 9.6
ETN 6.38 9.3 6.13 7.03
FIL 6.5 9.11 6.21 6.4
JUR 6.31 8.75
APP 6.58 9.4
TOD
TOP 7.71 9.4 6.16 7.76
ASS 7.63 8.74 6.05 8.01
PIPP 8.53 9.73 8.95 9.65

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă:

 

 • Filologie / Literatura română şi modernismul european (LRME)
 • Filologie / Limba română în context european (LRCE)
 • Filologie / Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)
 • Filologie / Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)
 • Studii culturale / Etnoturism-Etnologia şi turismul cultural (ETT)
 • Studii culturale / Comparative Studies in European Cultures and Civilisations (CSEC)
  • cu predare în limba engleză –
 • Filosofie / Drepturile omului (DO)
 • Asistenţă socială / Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (AISPVD)
 • Teologie / Teologie creştină şi spiritualitate europeană (TCSE)
 • Arte vizuale / Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

 

Actele necesare pentru înscriere pot fi vizionate aici!

 

Pentru mai multe informații, accesați: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-litere/

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Dragi absolvenți,

În vederea înscrierii pentru examenul de finalizare a studiilor, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor sunt următoarele:

– fişa de înscriere – se obţine de la secretariatul facultăţii 

– fişa de lichidare – se obţine de la secretariatul facultăţii (împreună cu vizele aferente)

– copie după certificatul de naştere + CI

– 2 poze ¾ puse într-un plic, iar pe acesta va fi scris numele studentului

-lucrarea de licență

-Copie după certificatul de căsătorie(dacă este cazul)

Informații legate de perioada de înscriere și particularitățile pentru fiecare facultate, pot fi accesate de pe următoarele link-uri: 

Facultatea de Științe

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Litere

STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE UN LOC ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERELE STUDENȚEȘTI” 2019„

LISTA STUDENȚILOR care beneficiază de un loc în PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI”2019:

Facultatea de Inginerie:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1llAEepyE963yJOmc2RGH8_MItrBPsz4z

Facultatea de Litere:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1llAEepyE963yJOmc2RGH8_MItrBPsz4z

Facultatea de Științe:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1llAEepyE963yJOmc2RGH8_MItrBPsz4z

 

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2019 – 03.09.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii cu durata de cinci zile fiecare:

 • Seria I   15.07 – 20.07.2019
 • Seria II   20.07 – 25.07.2019
 • Seria III   25.07 – 30.07.2019
 • Seria IV   30.07 – 04.08.2019
 • Seria V   04.08 – 09.08.2019
 • Seria VI   09.08 – 14.08.2019
 • Seria VII   14.08 – 19.08.2019
 • Seria VIII   19.08 – 24.08.2019
 • Seria IX    24.08 – 29.08.2019
 • Seria X    29.08 – 03.09.2019

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 07 iunie 2019
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail [email protected]) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără.
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 14 iunie 2019.
 • locația, numărul de persoane pentru o serie și persoana de contact din parte CSS/CSSE TEI vor fi primite de universități până cel târziu la data de 18 iunie 2019.
 • Universitatea va repartiza numărul de locuri pe facultăți până în data de 21 iunie 2019.
 • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 24-25 iunie 2019.
 • începerea primei serii de tabără – 15 iulie 2019.

Pentru mai multe informații se poate consulta metodologia:

https://drive.google.com/file/d/0B2b_Iob04bflelJJeFVibktTLVZyTDBXbHRLVWtjZWdsUktJ/view?usp=sharing