rain
LSPV

Te ține la curent

TABERE STUDENȚEȘTI 2019 – Lista cu studenții care au depus cereri

LISTA STUDENȚILOR care și-au depus cerere pentru a beneficia de un loc în PROGRAMUL NAȚIONAL „TABERE STUDENȚEȘTI” 2019.

Facultatea de Inginerie:

https://drive.google.com/file/d/1ONNVosHqTrD6mOoigSPZE7mC0w4MqSww/view?usp=sharing

Facultatea de Litere:

https://drive.google.com/file/d/1Icxb3IMvDtLEyIOJI_aOtPc-kdUf8NZX/view?usp=sharing

Facultatea de Științe:

https://drive.google.com/file/d/1ofUxYPRax-SgO75uAbZpHXOf-3M5zdKT/view?usp=sharing

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2018 – 03.09.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii cu durata de cinci zile fiecare:

 • Seria I   15.07 – 20.07.2019
 • Seria II   20.07 – 25.07.2019
 • Seria III   25.07 – 30.07.2019
 • Seria IV   30.07 – 04.08.2019
 • Seria V   04.08 – 09.08.2019
 • Seria VI   09.08 – 14.08.2019
 • Seria VII   14.08 – 19.08.2019
 • Seria VIII   19.08 – 24.08.2019
 • Seria IX    24.08 – 29.08.2019
 • Seria X    29.08 – 03.09.2019

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

 • depunerea cererilor – 19 aprilie – 17 mai 2019
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 28 mai 2019
 • desemnarea comisiilor de selecție a studenților beneficiari până la data de 28 mai 2019
 • analizarea listelor întocmite și a cererilor depuse în perioada 03 iunie – 06 iunie 2019
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 07 iunie 2019
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 14 iunie 2019
 • locația, numărul de persoane pentru o serie și persoana de contact din parte CSS/CSSE TEI vor fi primite de universități până cel târziu la data de 18 iunie 2019.
 • Universitatea va repartiza numărul de locuri pe facultăți până în data de 21 iunie 2019.
 • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 24-25 iunie 2019
 • începerea primei serii de tabără – 15 iulie 2019

Pentru mai multe informații vă rog să accesați acest link către metodologie: https://drive.google.com/file/d/0B2b_Iob04bflelJJeFVibktTLVZyTDBXbHRLVWtjZWdsUktJ/view?usp=sharing

TABERE STUDENȚEȘTI 2019

Vrei să mergi la munte sau la mare GRATIS?

Descarcă cererea: https://drive.google.com/file/d/1ty2DrrF6-DKIcFRy8JwPImRxDrATxFap/view?usp=sharing și depune-o la secretariatul facultății tale în perioada 19 aprilie – 17 mai 2018.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a)cazuri sociale

b)studenţii cu rezultate deosebite obținute la învăţătură

 

Pentru a beneficia de un loc în tabără, orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat sau cu taxă, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani, poate să completeze cererea și să o depună la secretariatul facultății sale până în 17 mai 2019. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2018 – 03.09.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii cu durata de cinci zile fiecare:

 • Seria I   15.07 – 20.07.2019
 • Seria II   20.07 – 25.07.2019
 • Seria III   25.07 – 30.07.2019
 • Seria IV   30.07 – 04.08.2019
 • Seria V   04.08 – 09.08.2019
 • Seria VI   09.08 – 14.08.2019
 • Seria VII   14.08 – 19.08.2019
 • Seria VIII   19.08 – 24.08.2019
 • Seria IX    24.08 – 29.08.2019
 • Seria X    29.08 – 03.09.2019

 

Calendarul repartizării locurilor de tabără:

 

 • depunerea cererilor – 19 aprilie – 17 mai 2019
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor cu studenții care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 28 mai 2019
 • desemnarea comisiilor de selecție a studenților beneficiari până la data de 28 mai 2019
 • analizarea listelor întocmite și a cererilor depuse în perioada 03 iunie – 06 iunie 2019
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a studenților ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 07 iunie 2019
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții ce vor beneficia de un loc de tabără
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc de tabără, după contestații – până cel târziu la data de 14 iunie 2019
 • locația, numărul de persoane pentru o serie și persoana de contact din parte CSS/CSSE TEI vor fi primite de universități până cel târziu la data de 18 iunie 2019.
 • Universitatea va repartiza numărul de locuri pe facultăți până în data de 21 iunie 2019.
 • alegerea seriilor și locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc de tabără – 24-25 iunie 2019
 • începerea primei serii de tabără – 15 iulie 2019

 

 

Pentru mai multe informații vă rog să accesați acest link către metodologie: https://drive.google.com/file/d/0B2b_Iob04bflelJJeFVibktTLVZyTDBXbHRLVWtjZWdsUktJ/view?usp=sharing

STUDENȚII DIN BAIA MARE ÎȘI PREMIAZĂ PROFESORII

Studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care îi inspiră, nominalizându-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfășura la Iași în data de 25 mai 2019.

Gala Profesorului Bologna este un proiect național al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care a ajuns la a XII-a ediție. Scopul acestui proiect este să îmbunătățească sistemul de învățământ din România și să răsplătească profesorii care sunt adevărate modele pentru studenți, formând generații prin metode inovative de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de azi.

Prima etapă a proiectului constă în pregătirea studenților evaluatori, care vor evalua profesorii nominalizați de studenții din România. În perioada 28 februarie – 3 martie 2019, au avut loc atelierele de formare ale studenților evaluatori în patru centre universitare: București, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca, la care au participat și 5 membri ai Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”.

Studenții evaluatori vor participa la cursurile și seminariile profesorului nominalizat, fără a perturba activitatea normală a orelor. După care, aceștia vor purta discuții cu studenții care participă la cursurile/seminariile/laboratoarele profesorului în cauză. Ulterior, după o documentare suplimentară, studenții evaluatori vor avea o discuție mai amplă cu profesorul nominalizat. Evaluarea se va face pe baza unei metodologii de evaluare complexă și obiectivă prin care se va decide dacă profesorul merită sau nu titlul de Profesor Bologna.

Această distincție este cu atât mai semnificativă, cu cât vine exclusiv din partea studenților – cei care sunt cei mai îndreptățiți să recunoască și să aprecieze performanța didactică a profesorilor lor.

Studenții pot să nominalizeze pe site-ul  www.profitari.ro, cadrele didactice pe care le consideră că merită să primească distincția de Profesor Bologna.

În Centrul Universitar Nord din Baia Mare sunt până în prezent 34 de cadre didactice care au primit distincția de Profesor Bologna.

„Am discutat cu colegii mei despre această experiență și putem să spunem că cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai ca student evaluator este momentul în care îi anunți pe profesorii nominalizați că au fost propuși pentru a primi titlul de Profesor Bologna de către studenții săi. Sentimentul de mândrie și recunoștință care îi cuprinde, atât pe ei cât și pe noi, este superb, li se luminează fața, iar bucuria li se citește pe chip. Noi am avut ocazia să trăim aceste sentimente datorită oportunității oferite de LSPV, și implicit ANOSR. Mulțumim!”  – a spus Andreea Alexandra Terheș, student evaluator.

Orar provizoriu – semestrul II

Dragi studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare, orarul provizoriu pentru semestrul II  a fost publicat: http://www.ubm.ro/orar/grupe.pdf?fbclid=IwAR2eGN7h_Ib9TkX-pjE4hz9rbIyfh5lDJ3Lsa3F6Y-PK5Ixpjy9H6CFi7IM


Studenții Facultății de Litere au posibilitatea să acceseze orarul și de pe site-ul facultății: https://litere.utcluj.ro/files/anunturi/LITERE-orar-18-19-semII-GRUPE.pdf

Deoarece în această perioadă orarul suferă modificări, vă rugăm să-l verificați periodic pentru a fi la curent cu noutățile.

Media ponderată

Dragi colegi,

Ne aflăm la finalul primului semestru și  vă prezentăm câteva informații despre media ponderată.

Media care se ia în considerare la acordarea burselor, la calcularea punctajului de cazare și la realizarea reclasificărilor este media ponderată.

Aceasta se calculează înmulțind nota obținută la fiecare examen cu numărul de credite al disciplinei respective, adunând rezultatele și împărțind la 30 (pentru media semestrială), respectiv 60 (pentru media anuală).

Numerele 30 și 60 reprezintă numărul total de credite aferent disciplinelor obligatorii și opționale într-un semestru, respectiv într-un an universitar.

Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se acordă  studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu, după atribuirea burselor de performanţă academică şi sociale, în ordinea descrescătoare a mediei (nu mai puţin de 7,00) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.

Bursele de performanță academică, de merit și cele sociale se acordă pentru o perioadă de 6 luni, în felul următor:

-în  perioada 1 octombrie – 31 martie  pentru rezultatele la învățătură aferente anului universitar precedent;

-în perioada 1 aprilie – 30 septembrie pentru rezultatele la învățătură aferente semestrului I al anului universitar curent

Conform Articolului 13, alinatul 5 din Regulamentul de burse – UTCN, în cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie ponderată, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultății.

Dacă o materie este restantă (adică s-a obținut o notă mai mică decât 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0, indiferent de nota obținută.

Mai jos se regăsește un exemplu de calculare al mediei ponderate:

Materia Nota obținută Număr credite Număr puncte credit
Materie 1 10 6 60
Materie 2 8 5 40
Materie 3 4 9 0
Materie 4 9 10 90
Educație Fizică și Sport admis 2 20

Media ponderată (semestrială) = (60+40+0+90)/(6+5+9+10) = 190/30 = 6,33

 

Pentru mai multe informații puteți accesa Regulamentul de burse!

Planificările restanțelor și măririlor de notă

Dragi colegi,

 

Planificările restanțelor și măririlor de note aferentă  semestrului I, se pot accesa de pe următoarele link-uri:

 

 

Cererile pentru mărirea notelor se depun la secretariatul facultății, astfel:

 • Litere: până în 14 februarie;
 • Științe și Inginerie: până în 13 februarie.

Conform Regulamentului ECTS art. 7.15 aveți dreptul la 4 măriri pe an – 2 măriri gratuite și 2 măriri cu taxă.